Πιθανά οφέλη από συνδυασμό ενεργειακής και αντισεισμικής αναβάθμισης κτιρίων

  16/04/2019 08:48
Πιθανά οφέλη από συνδυασμό ενεργειακής και αντισεισμικής αναβάθμισης κτιρίων

Τα σχέδια χορηγιών για ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα δεν λαμβάνουν υπόψη την στατική επάρκεια των κτιρίων, διευκρίνισε ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, τονίζοντας ότι  η Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς και οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμοι του 2006 έως 2017, με τους οποίους η Κύπρος έχει εναρμονίσει την Οδηγία αυτή στο εθνικό δίκαιο, δεν απαιτούν κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, απαντώντας στη Βουλή σημείωσε πως αναγνωρίζεται ότι μπορούν να προκύψουν και οφέλη για τους ιδιοκτήτες των κτιρίων από τον συνδυασμό ενεργειακής αναβάθμισης και αντισεισμικής αναβάθμισης κτιρίων.  

«Η νέα Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, Οδηγία 2018/844/ΕΕ, την οποία βρισκόμαστε στο στάδιο να εναρμονίσουμε στο εθνικό δίκαιο, δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση του θέματος αυτού με τα εμπλεκόμενα μέρη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στα πλαίσια της διαμόρφωσης της νέας Στρατηγικής για την Ανακαίνιση Κτιρίων, που θα αποτελέσει μέρος του υπό διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα», ανέφερε σχετικά. 

Επιπλέον, ο συνδυασμός της ενεργειακής αναβάθμισης με την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την έντονη σεισμική δραστηριότητα αποτελούν το αντικείμενο ερευνητικού προγράμματος που συντονίζει το ΤΕΠΑΚ και συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΕΤΕΚ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, πρόσθεσε.

Η διαβούλευση που αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και η γνώση που θα αποκτηθεί από την έρευνα, θα αναδείξει πιθανές συνέργειες μεταξύ ενεργειακής αναβάθμισης και αντισεισμικής αναβάθμισης κτιρίων, τόνισε καταληκτικά ο κ. Λακκοτρύπης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας