Και η Κύπρος στο GRASPINNO για «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις»

  19/01/2018 10:22
Και η Κύπρος στο GRASPINNO για «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις»

Στην κοινοπραξία του διακρατικού έργου GRASPINNO,  μαζί με άλλα κράτη συμμετέχει η Κύπρος.

Το έργο GRASPINNO αφορά ένα διακρατικό μοντέλο, στρατηγικές και υποστήριξη αποφάσεων για συστάδες (clusters) καινοτομίας και δίκτυα επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης που επικεντρώνονται στις ηλεκτρονικές «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» που στοχεύουν στην Ενεργειακή Απόδοση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την ενεργειακή ανακαίνιση των δημοσίων κτηρίων.

Στα πλαίσια του έργου GRASPINNO προωθείται η ανάπτυξη και εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για την υλοποίηση διαγωνισμών για έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτηρίων.

Το έργο στοχεύει στην αύξηση των διακρατικών δραστηριοτήτων των συστάδων καινοτομίας και των δικτύων σε βασικούς τομείς της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Μεσογείου, στα πλαίσια της Κοινότητας της Πράσινης Ανάπτυξης.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας των Δημοσίων Αρχών στη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, προς την κατεύθυνση της σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, και η ενθάρρυνση των ΜμΕ να εισέλθουν στην αγορά της πράσινης ενέργειας.

Η κοινοπραξία του έργου GRASPINNO αποτελείται από 12 εταίρους από 7 μεσογειακές χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Κύπρο, Ισπανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Γαλλία.

Η Κύπρος συμμετέχει με το Υπουργείο ΜΕΕΕ – Τμήμα Δημοσίων Έργων ως εταίρος Project Partner, και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας ως Associated Partner. Ο κύριος εταίρος του έργου (Leader Partner) είναι το Πανεπιστήμιο Πάτρας.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Interreg – MED 2014 – 2020.

Ο Προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών του Έργου είναι €3,204,787.00 και ο προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών του Τμήματος Δημοσίων Έργων € 251.980.


 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας