Ελαστικά αυτοκινήτων: Έρχεται νέα σήμανση και νέοι κανόνες

  27/02/2020 06:57
Ελαστικά αυτοκινήτων: Έρχεται νέα σήμανση και νέοι κανόνες

Σύντομα, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται καλύτερα όταν επιλέγουν καινούργια ελαστικά για τα αυτοκίνητά τους. Το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε κανονισμό σχετικά με νέους κανόνες για την επισήμανση των ελαστικών όσον αφορά παραμέτρους όπως η εξοικονόμηση καυσίμου, η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και ο θόρυβος.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, οι αλλαγές μέσω της αναθεώρησης του υπάρχοντος κανονισμού θα ισχύσουν από την 1η Μαΐου 2021.

Στόχος του κανονισμού είναι να καταστήσει τις επισημάνσεις πιο ευκρινείς και να παράσχει στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες ώστε να μπορούν να επιλέγουν ασφαλέστερα και πιο αποδοτικά ως προς την κατανάλωση και λιγότερο θορυβώδη ελαστικά. Ο νέος κανονισμός θα πρέπει τώρα να εγκριθεί τυπικώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο κανονισμός εισάγει ορισμένες σημαντικές αλλαγές σε προηγούμενους κανόνες.

 


Οι επισημάνσεις θα καταστούν πιο ευκρινείς και σαφείς για τους καταναλωτές χάρη στις νέες υποχρεώσεις τοποθέτησής τους και απάλειψης των μη χρησιμοποιούμενων κατηγοριών επιδόσεων από την κλίμακα. Θα προστεθούν επίσης εικονίδια για την πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο και θα επικαιροποιηθεί ο σχεδιασμός της επισήμανσης.

Τα αναγομωμένα ελαστικά καλύπτονται επίσης από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εξίσου με οποιαδήποτε άλλα ελαστικά. Οι απαιτήσεις για τα αναγομωμένα ελαστικά θα εφαρμοστούν αφού καταστεί διαθέσιμη κατάλληλη μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση των επιδόσεων αυτών των ελαστικών.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την προσθήκη παραμέτρων σχετικά με το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή στη φθορά όταν καταστούν διαθέσιμες κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της ποσότητας μικροπλαστικών που καταλήγουν στο περιβάλλον λόγω της φθοράς των ελαστικών.

Σημειώνεται επίσης ότι στο μέλλον θα πρέπει να φέρουν επισήμανση και τα ελαστικά για φορτηγά και λεωφορεία.

«Οι νέες επισημάνσεις αποτελούν ένα απτό όφελος για τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα της κατανάλωσης καυσίμου, την ασφάλεια και τον εξωτερικό θόρυβο. Οι κανόνες αυτοί θα έχουν επίσης αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.» ανέφερε ο κ. Tomislav Ćorić, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κροατίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Οι νέοι κανόνες αντικαθιστούν τον προηγούμενο σχετικό κανονισμό και εισάγουν ορισμένες σημαντικές αλλαγές:

  • το σχέδιο της σήμανσης επικαιροποιείται και περιλαμβάνει εικονίδια για την πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
  • η σήμανση θα γίνει πιο ορατή στους καταναλωτές χάρη σε νέους κανόνες για την τοποθέτησή της, μεταξύ άλλων στις πωλήσεις εξ αποστάσεως και στις διαδικτυακές διαφημίσεις
  • οι χαμηλότερες κατηγορίες εξοικονόμησης καυσίμου, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον, διαγράφονται, ώστε η κλίμακα να γίνει πιο σαφής και κατανοητή
  • στο μέλλον θα πρέπει να φέρουν σήμανση και τα ελαστικά για φορτηγά και λεωφορεία (κατηγορία C3)
  • βελτιώνεται η επιβολή της νομοθεσίας χάρη στην υποχρέωση καταχώρισης των ελαστικών σε βάση δεδομένων προϊόντων.

Η νέα τοποθέτηση σήμανσης για να είναι πιο ευκρινής σημαίνει ότι ο κανονισμός θα υπαγορεύει η σήμανση με τα χαρακτηριστικά για το κάθε λάστιχο να βρίσκεται δίπλα ή πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεται και η τιμή του ελαστικού – αυτό αφορά τις διαδικτυακές πωλήσεις ιδιαίτερα – αλλά και σε κάθε τεχνικό έντυπο που συνοδεύει το ελαστικό. Η συμμόρφωση των προμηθευτών, εμπόρων και όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα προμήθειας του ελαστικού στον καταναλωτή θα ελέγχεται από τις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους.

Το σύστημα επισήμανσης των ελαστικών στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ηχορύπανσης στον τομέα των μεταφορών και στην αύξηση της οδικής ασφάλειας. Θα δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να διαθέτουν πιο συναφείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου, την ασφάλεια και τον θόρυβο και να λαμβάνουν οικονομικά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον αποφάσεις κατά την αγορά νέων ελαστικών.

Τα ελαστικά, ιδίως λόγω της αντίστασης κύλισης, ευθύνονται για το 20 έως 30% της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων. Η ελάττωση της αντίστασης κύλισής τους θα βοηθήσει, συνεπώς, να μειωθούν οι εκπομπές, προσφέροντας παράλληλα εξοικονόμηση στους καταναλωτές χάρη στη μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός προτάθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2018. Στις 13 Νοεμβρίου 2019 επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μετά την οριστική έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2021 και η επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των αλλαγών ακι να προτείνει νέα μέτρα, αν χρειαστούν, το 2025.

ΠΗΓΗ: euroactiv.gr

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας