Στο δικαστήριο της ΕΕ, Γερμανία και Ουγγαρία

  23/07/2018 08:52
Στο δικαστήριο της ΕΕ, Γερμανία και Ουγγαρία

Στα Δικαστήρια "οδηγεί" τη Γερμανία και την Ουγγαρία η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω στρεβλώσεων στη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς κατά παράβαση των κανονισμών που προβλέπει το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση της Γερμανίας ζητήματα εγείρονται ως προς τις αρμοδιότητες και τον ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην ενεργειακή αγορά ενώ στην περίπτωση της Ουγγαρίας το πρόβλημα εστιάζει στα τιμολόγια χρήσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια (Directive 2009/72/EC) και αυτήν για το φυσικό αέριο (Directive 2009/73/EC). Και οι δύο οδηγίες αποτελούν μέρος του τρίτου ενεργειακού πακέτου και περιέχουν βασικές διατάξεις για την ορθή λειτουργία των ενεργειακών αγορών

Ειδικότερα, η Γερμανία δεν έχει εφαρμόσει στο ακέραιο τους κανόνες σχετικά με τις εξουσίες και την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής. Ο ρυθμιστής δεν διαθέτει την διακριτική ευχέρεια στον καθορισμό των τιμολογίων δικτύου, καθώς και άλλων όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την πρόσβαση στα δίκτυα και τις υπηρεσίες εξισορρόπησης. Το θέμα είναι πως πολλά στοιχεία για τον καθορισμό των τιμολογίων, των όρων και προϋποθέσεων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από λεπτομερείς κανονισμούς που υιοθετούνται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.

Επιπλέον η Γερμανία, σε αντίθεση με τις βέλτιστες πρακτικές και το "γράμμα" του τρίτου ενεργειακού πακέτου, έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο διάφορα προαπαιτούμενα που αφορούν το μοντέλο διαχωρισμού του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος μεταφοράς. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της επιτροπής, οι κανονισμοί για την ανεξαρτησία του προσωπικού και την δια του συστήματος μεταφοράς δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις εν λόγω Οδηγίες και ο ορισμός της καθετοποιημένης επιχείρησης αποκλείει, λανθασμένα, δραστηριότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να θυμίσουμε ότι το Φεβρουάριο του 2015 διαβιβάστηκε στην Γερμανία μια προειδοποιητική επιστολή, η οποία ακολουθήθηκε από αιτιολογημένη γνώμη τον Απρίλιο του 2016. Δεδομένου ότι η συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, η Επιτροπή πρέπει να παραπέμψει τα θέματα αυτά στο Δικαστήριο.
Ουγγαρία: Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα τιμολόγια χρήσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας "πάσχει"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του τρίτου ενεργειακού πακέτου για το θέμα των τιμολογίων δικτύου. Σύμφωνα με το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο τα τιμολόγια που εφαρμόζονται από τους διαχειριστές για την χρήση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ρυθμίζονται με σκοπό να αποτρέψουν μη ανταγωνιστικές πρακτικές και εναποτίθεται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές το καθήκον να καθορίσουν τα δικά τους τιμολόγια και τις δικές τους μεθοδολογίες.

Έχοντας αξιολογήσει τα νομοθετικά μέτρα της χώρας στον ενεργειακό τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε πως το δίκαιο της Ουγγαρίας αποκλείει συγκεκριμένα κόστη από τον υπολογισμό των τιμολογίων χρήσης των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, κατά παράβαση της αρχής ανάκτησης του κόστους, όπως προβλέπεται στους κανονισμούς του Φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ουγγαρία υιοθέτησε τροποποιήσεις στην ενεργειακή της νομοθεσία, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα των φορέων της αγοράς να διεξάγουν πλήρη δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων της εθνικής ρυθμιστικής αρχής αναφορικά με τα τιμολόγια χρήσης δικτύου.
 
Πηγή: energypress.gr
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας