Έντυπα για υποτροφίες σε κλάδους υδρογονανθράκων

  07/09/2017 12:02
Έντυπα για υποτροφίες σε κλάδους υδρογονανθράκων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το έντυπο αίτησης για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών, για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες.

Το ΥΕΕΒΤ ανακοινώνει ότι προσφέρει αριθμό υποτροφιών συνολικού ύψους €1.240.000 για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών, για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες.

Για μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ, οι σπουδές θα πρέπει να αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ενώ για τα προπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα και σε οποιοδήποτε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ποσό €100.000 θα δοθεί αποκλειστικά και μόνο σε μόνιμους κατοίκους της περιοχής Βασιλικού (κοινότητες Μαρί, Ζύγι, Καλαβασός, Τόχνη, Πεντάκωμο, Μαρώνι, Χοιροκοιτία, Ασγάτα και Ψεματισμένος) για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ σχετιζόμενες με θέματα των εργασιών του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ναυτιλιακά, ηλεκτρολογική μηχανική και μηχανολογική μηχανική).

Το μέγιστο ποσό για κάθε υποτροφία ανέρχεται στις €23.000 ανά έτος για μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα, ενώ για προπτυχιακά το μέγιστο ποσό για κάθε υποτροφία ανέρχεται στις €20.000 ανά έτος και θα καλύπτει δίδακτρα και ένα ποσό για μηνιαίο επίδομα συντήρησης. Οι υποτροφίες θα καλύπτουν μόνο τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών όπως καθορίζεται από την περιγραφή του προγράμματος σπουδών και όχι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ή επαναλήψεις λόγω μη ικανοποιητικής επίδοσης των φοιτητών.

Σχετικοί κλάδοι σπουδών για προπτυχιακά προγράμματα ορίζονται κλάδοι σε θέματα Μηχανικής Πετρελαίων / Υδρογονανθράκων, Γεωλογίας, Γεωφυσικής, Χημικής Μηχανικής και Χημείας. Σχετικοί κλάδοι σπουδών για μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικά ορίζονται οποιοιδήποτε κλάδοι σχετικοί σε θέματα Υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων της Μηχανικής Πετρελαίων/Υδρογονανθράκων, της Γεωλογίας Πετρελαίων, της Γεωφυσικής Πετρελαίων, των Χρηματοοικονομικών Υδρογονανθράκων, των Λογιστικών Υδρογονανθράκων και των Νομικών Υδρογονανθράκων.

Τα κριτήρια επιλογής για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών είναι ακαδημαϊκά με βαρύτητα 80% και κοινωνικοοικονομικά με βαρύτητα 20% και προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση θέσης χωρίς όρους εισδοχής, σε σχετικό κλάδο πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Ως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων έχει καθοριστεί η Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Ανακοίνωση για τις υποτροφίες

Έντυπο Αίτησης

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας