Πράσινο φως για μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στο Τσέρι (pics)

Σωκράτης Ιωακείμ  27/11/2019 11:26
Πράσινο φως για μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στο Τσέρι (pics)

Το πράσινο φως για την κατασκευή μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2,78 MW στην περιοχή «Δίχαλος» στο Τσέρι σε έκταση 40,000 τ.μ. με ιδιωτικά κεφάλαια  των Χριστόδουλου, Ελένης και Αναστάσιου Κωνσταντίνου, άναψε η Περιβαλλοντική Αρχή.

Στόχος του έργου είναι η εκμετάλλευση της υψηλής διαθέσιμης ηλιοφάνειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την πώληση της στο δίκτυο της ΑΗΚ. Το προτεινόμενο φωτοβολταϊκό πάρκο θα περιέχει 7730 πάνελς και συνολική ισχύ ίση με 2783kW.   
 
      
Ένα τέτοιο έργο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην εκπλήρωση των οδηγιών και των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση για τη μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ουσιαστική μείωση των εκπομπών ρύπων.  
        
Η κατασκευή του πάρκου θα έχει πολύ περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν αναμένεται να επηρεάσει την γύρω περιοχή του Δήμου Τσερίου, αφού το έργο θα εκτελεστεί σε κτηνοτροφική ζώνη και δεν αναμένεται να αλλοιώσει τον βιότοπο και το οικοσύστημα. Τα κατασκευαστικά έργα είναι ήπιας μορφής, ενώ μόνο ένα κτίριο θα κτιστεί:  ο υποσταθμός της ΑΗΚ μαζί με ένα γραφείο. 
 
       
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού, δεν αναμένονται κάποιες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις αφού η παραγωγή ηλεκτρισμού με χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας δεν παράγει ρύπους ή οποιασδήποτε μορφής απόβλητα. Οι κυριότερες επιπτώσεις κατά την λειτουργία τέτοιας μορφής έργων είναι η δέσμευση γης, η διατάραξη της αισθητικής του χώρου και η χαμηλή όχληση.   
      
Κατά την αποξήλωση της μονάδας δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές ποσότητες μπαζών ή άλλων στερεών αποβλήτων και η φάση αυτή δεν υπολογίζεται να διαρκέσει περισσότερο από 4 εβδομάδες. Ο χώρος θα τοπιοτεχνηθεί και θα επαναφερθεί στην αρχική του μορφή μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του έργου, που υπολογίζεται στα 25 έτη.
 

Η περιοχή στην οποία προτείνεται να ανεγερθεί το έργο εμπίπτει σε πολεοδομική ζώνη Γγ1 και ορίζεται ως Κτηνοτροφική ζώνη.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας