Φωτοβολταϊκό σύστημα στο Lidl Μενεού

  23/11/2017 09:17
Φωτοβολταϊκό σύστημα στο Lidl Μενεού

Ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας βρίσκεται η μελέτη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την δημιουργία και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύς 199.8 kW το οποίο χωροθετείται στην περιοχή Μενεού-Δρομολαξιάς της επαρχίας Λάρνακας όπουβρίσκεται ήδη κατασκευασμένη η υπεραγορά Lidl στην οποία θα εγκατασταθεί στην οροφή της το φωτοβολταϊκό σύστημα. 

Η οροφή της υπεραγοράς Lidl στην οποία θα εγκατασταθεί το έργο είναι σχεδόν επίπεδη με ελάχιστη κλήση 4.20% βορειοανατολικά. Συνεπώς η επιφάνεια για εγκατάσταση του συστήματος είναι έτοιμη.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 199.8 kW αξιοποιώντας αποκλειστικά και μόνο την ηλιακή ακτινοβολία. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια φωτοβολταϊκών πλαισίων τοποθετημένων σε σειρά και ενωμένων μεταξύ τους με καλώδια και ακολούθως στο δίκτυο της Α.Η.Κ.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
i. Αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας της Κύπρου που είναι από τις πιο έντονες, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ii. Αξιοποίηση της οροφής της υπεραγοράς LIDL.
iii. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με σκοπό το μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος.
iv. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως για τους ντόπιους κατοίκους στην περιοχή της μελλοντικής ανάπτυξης. (Συντήρηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων)
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας