Δημόσια διαβούλευση για 4ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

  27/10/2017 11:03
Δημόσια διαβούλευση για 4ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, υπάρχει η εθνική υποχρέωση για ετοιμασία και κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ).

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει προχωρήσει στην ετοιμασία του 4ου ΕΣΔΕΑ στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις ενέργειες/μέτρα που έχουν ληφθεί ή προγραμματίζονται να ληφθούν σχετικά με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται υπολογισμοί εξοικονόμησης ενέργειας για τα μέτρα που λήφθηκαν μέχρι το τέλος του 2016 και εκτιμήσεις για το κατά πόσο θα επιτευχθεί ο εθνικός ενδεικτικός εθνικός στόχος στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας μέχρι το έτος 2020. 

Το 4ο ΕΣΔΕΑ θα τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση κατά την περίοδο 25 Οκτωβρίου 2017-20 Νοεμβρίου 2017. Προσχέδιο του 4ου ΕΣΔΕΑ καθώς και έντυπο υποβολής σχολίων/εισηγήσεων θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης (www.mcit.gov.cy), στην επιλογή Υπηρεσία Ενέργειας/Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτική Χρήση Ενέργειας/Ενεργειακές Υπηρεσίες και Ενεργειακή Απόδοση κατά την Τελική Χρήση.

Έντυπο Σχολιασμού (Δημόσια Διαβούλευση)

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας