Ζητείται αποτελεσματικότερη δράση για ενέργεια και κλιματική αλλαγή

  20/09/2017 10:01
Ζητείται αποτελεσματικότερη δράση για ενέργεια και κλιματική αλλαγή

Αποτελεσματική δράση στον τομέα της ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,ζητά από την Κομισιόν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από ετήσια ανασκόπηση των δράσεων της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα.

Συγκεκριμένα, σε χθεσινή (Τρίτη) του γνωμάτευση το ΕΕΣ αναφέρει ότι η παραγωγή και χρήση ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 79% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ, τονίζοντας ότι "ακόμη και αν οι προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι επιτυχείς, είναι απαραίτητη η προσαρμογή στις αλλαγές του κλίματος, καθώς μέχρι το τέλος του αιώνα, το κλίμα της Ευρώπης θα διαφέρει σημαντικά ακόμη ότι προβλέπεται από τη συμφωνία του Παρισιού του 2015".

Σύμφωνα με την έκθεση, στον ενεργειακό τομέα, παρά την ταχεία αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του κόστους τους σε παγκόσμιο επίπεδο, οι έλεγχοι έχουν διαπιστώσει έλλειψη αποδοτικότητας ως προς το κόστος και εμπόδια στις επενδύσεις. Η αποδοτικότητα ως προς το κόστος έχει ταυτοποιηθεί τακτικά ως θέμα στους ελέγχους ενεργειακής απόδοσης. Στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, οι έλεγχοι έχουν διαπιστώσει σημαντικές αυξήσεις κόστους και καθυστερήσεις. Οι έλεγχοι έδειξαν επίσης ότι η μετάβαση προς τις μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα δεν πραγματοποιείται επαρκώς. Στον τομέα της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως στις πλημμύρες. Εδώ, οι ελεγκτές βρήκαν ζητήματα πρόληψης των πλημμυρών, προστασίας και αντίδρασης.

Το ΕΕΣ σημειώνει ότι ενέργεια και οι κλιματικές αλλαγές συνδέονται στενά δεδομένου ότι η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και η χρήση ενέργειας από τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τα νοικοκυριά και τη γεωργία αντιπροσωπεύουν από κοινού το 79% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ.

"Η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και επίσης να προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο κλίμα. Οι τρέχουσες προβλέψεις δείχνουν ότι απαιτείται περισσότερη πρόοδος για την επίτευξη των στόχων του 2030 και των στόχων του 2050 για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Θα είναι επίσης μια μεγάλη πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προβλέψουν σωστά και να σχεδιάσουν την προσαρμογή, μειώνοντας την ανάγκη να ενεργήσουν αργά, ως απάντηση στα γεγονότα, κάτι που θα κοστίσει περισσότερο", δήλωσε ο Phil Wynn Owen, μέλος του ΕΕΣ και υπεύθυνος για την έκθεση.

Στον τομέα της ενέργειας, λένε οι ελεγκτές, σημαντικό μέρος της δράσης της ΕΕ είναι η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς που θα επιτρέπει την ελεύθερη ροή και το χωρίς σύνορα εμπόριο φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ΕΕ. Η εσωτερική αγορά ενέργειας στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ για την παροχή προσιτής, ανταγωνιστικής, βιώσιμης και ασφαλούς ενέργειας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Παρά τη σημαντική πρόοδο σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ, η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Το ΕΕΣ σημειώνει ότι όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, οι περισσότερες δράσεις της ΕΕ επικεντρώνονται στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ΕΕ έχει θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% και 40% αντίστοιχα για το 2020 και το 2030 αντίστοιχα. Μέχρι το 2050, η ΕΕ προτίθεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 80% έως 95% σε σύγκριση με το 1990. Με το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, η ΕΕ έχει θέσει ένα όριο στις συνολικές εκπομπές από ορισμένους τομείς ενεργειακού εφοδιασμού, της βιομηχανίας και τις πτήσεις εντός του ΕΟΧ. Με τη δημιουργία μιας αγοράς για τις ποσοστώσεις εκπομπών, έχει "θέσει μια τιμή" στον άνθρακα.

Οι στόχοι και οι στόχοι της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών κατά 2030 και 2050 δεν θα επιτευχθούν χωρίς σημαντικές πρόσθετες προσπάθειες, όπως λένε οι ελεγκτές, και όλοι οι οικονομικοί τομείς θα πρέπει να συμβάλουν. Για την επίτευξη των στόχων του 2030, οι ετήσιες προσπάθειες μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να αυξηθούν κατά το ήμισυ κατά την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, η σημαντικότερη αλλαγή θα απαιτηθεί πέραν του 2030, όταν ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να ξεπεράσει τα ιστορικά επίπεδα κατά τρεις έως τέσσερις φορές, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2050.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας