Αναρτήθηκαν οι αιτήσεις για τους ηλιακούς

  04/09/2017 09:12
Αναρτήθηκαν οι αιτήσεις για τους ηλιακούς

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού οι αιτήσεις που αφορούν την εφαρμογή του Σχεδίου Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες, το οποίο αρχίζει από σήμερα Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στις 600.000 ευρώ και θα καλύψει αναδρομικά επενδύσεις για καινούργια ηλιακά συστήματα/πλαίσια που αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν μετά την 01/01/2016. Το Σχέδιο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Έντυπα Αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμα από σήμερα Δευτέρα 4/9/2017 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (http://www.goo.gl/8ccELS), στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Οδός Α. Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία, είτε να κατατίθενται σε ειδικό κιβώτιο στην είσοδο του κτηρίου της Υπηρεσίας Ενέργειας στην ίδια διεύθυνση, είτε να παραδίδονται σε φάκελο στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις, οι αιτητές θα πρέπει πρώτα να απευθύνονται στους προμηθευτές/ εγκαταστάτες για τους οποίους το Υπουργείο οργάνωσε ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Κατά την αξιολόγηση, προτεραιότητα θα δίδεται στις αιτήσεις που είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Τα έντυπα:

 

entypo

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΑ 2017.pdf

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας