Σχέδιο για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών

  01/09/2017 13:21
Σχέδιο για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου εγκατάστασης ή αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης στις κατοικίες. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στις 600.000 ευρώ και θα καλύψει αναδρομικά επενδύσεις για καινούργια ηλιακά συστήματα/πλαίσια, που αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Το Σχέδιο, διευκρινίζεται, θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. 

Σημειώνεται ότι έντυπα αιτήσεων θα υπάρχουν διαθέσιμα από τις 4 Σεπτεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: http://www.goo.gl/8ccELS, στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου. 

Επίσης, οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: οδός Α. Αραούζου 1315, 1421 Λευκωσία, είτε να κατατίθενται σε ειδικό κιβώτιο στην είσοδο του κτηρίου της Υπηρεσίας Ενέργειας στην ίδια διεύθυνση, είτε να παραδίδονται σε φάκελο στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου. 

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις, οι αιτητές θα πρέπει πρώτα να απευθύνονται στους προμηθευτές/εγκαταστάτες για τους οποίους το Υπουργείο οργάνωσε ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο. 

Διευκρινίζεται τέλος ότι κατά την αξιολόγηση, προτεραιότητα θα δίδεται στις αιτήσεις που είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα. 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας