Στη Βουλή οι κανονισμοί για τους εγκαταστάτες τεχνικών συστημάτων

  23/02/2017 09:42
Στη Βουλή οι κανονισμοί για τους εγκαταστάτες τεχνικών συστημάτων

Με σκοπό την κατάρτιση και πιστοποίηση των εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) βάσει των σωστών πρακτικών και διαδικασιών που ορίζονται στα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων που καθόρισε η ΑνΑΔ, άρχισε η συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου  το προσχέδιο του Κανονισμού που θα ρυθμίζει τις γνώσεις και δεξιότητες των εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου (περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων νόμοι 2006 έως 2012).
 
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας, ο τομέας των εγκαταστατών των τεχνικών συστημάτων κτιρίων εξειδικεύεται εφόσον πλέον ειδικευμένοι τεχνίτες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν την εγκατάσταση τεχνικών συστημάτων μέσω μια ορθολογικής διαδικασίας, ενώ η εγγραφή σε μητρώο των εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίων υποδεικνύει σε ιδιοκτήτες κτιρίων τους πλέον κατάλληλους καταρτισμένους εγκαταστάτες τεχνικών συστημάτων που μπορούν να διεκπεραιώσουν την εργασία.
 
Με βάση το προσχέδιο κανονισμών, η σχετική εργασία καθορίζεται σύμφωνα με τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ και αφορούν την οικοδομική βιομηχανία και συγκεκριμένα το επαγγελματικό πεδίο «συστήματα ψύξης και κλιματισμού», επαγγελματικό πεδίο «Συστήματα κεντρικών θερμάνσεων» και επαγγελματικό πεδίο «υδραυλικά». Ως εκ τούτου οι κατηγορίες των τεχνικών συστημάτων είναι:
•    Κατηγορία Α: Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα θέρμανσης
•    Κατηγορία Β: Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού
•    Κατηγορία Γ: : Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα παραγωγής ζεστού νερού
 
Παράλληλα, στο προσχέδιο ρυθμίζονται οι διαδικασίες πιστοποίησης εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων, η διαδικασία εγγραφής εγκαταστατών στο σχετικό μητρώο, οι διαδικασίες ανανέωσης εγγραφής στο μητρώο, το περιεχόμενο και την ανάθεση διαχείρισης του μητρώου, καθώς και τα αρχεία έγγραφα και δεδομένα που διατηρεί ο εγκαταστάτης τεχνικών συστημάτων κτιρίων για τις εγκαταστάσεις τεχνικών συστημάτων κτιρίου που διενήργησε.
 
Στο προσχέδιο Κανονισμού προνοούνται επίσης ζητήματα που αφορούν το τέλος εγγραφής στο Μητρώο, το έντυπο αίτησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα κλπ.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας