Τι είναι η ενεργειακή ένωση;

  15/02/2017 09:45
Τι είναι η ενεργειακή ένωση;

Η οικοδόμηση της ενεργειακής ένωσης θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 
Η δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ένωση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Συγκεκριμένα μέτρα καλύπτουν πέντε κεντρικούς τομείς μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή απόδοση και η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.
 
Η δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ένωση δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου 2015 και αποτελείται από τρεις ανακοινώσεις:
•    μια στρατηγική πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση, με λεπτομερή αναφορά των στόχων της ενεργειακής ένωσης και τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξή τους
•    μια ανακοίνωση που προσδιορίζει τις προσδοκίες της ΕΕ σχετικά με τη νέα παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, που θα συμφωνηθεί στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015
•    Μια ανακοίνωση που καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του 10% για τη διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020
 
Η οικοδόμηση της ενεργειακής ένωσης θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 
Η δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ένωση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Συγκεκριμένα μέτρα καλύπτουν πέντε κεντρικούς τομείς μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή απόδοση και η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.
 
Η δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ένωση δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου 2015 και αποτελείται από τρεις ανακοινώσεις:
•    μια στρατηγική πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση, με λεπτομερή αναφορά των στόχων της ενεργειακής ένωσης και τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξή τους
•    μια ανακοίνωση που προσδιορίζει τις προσδοκίες της ΕΕ σχετικά με τη νέα παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, που θα συμφωνηθεί στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015
•    Μια ανακοίνωση που καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του 10% για τη διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020
 
Η ενέργεια στην ΕΕ σε αριθμούς
•    Έξι κράτη μέλη βασίζονται σε ένα και μόνο εξωτερικό προμηθευτή για όλες τις εισαγωγές φυσικού αερίου
•    Η ΕΕ εισάγει το 90% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο και το 66% των αναγκών της σε φυσικό αέριο
•    Το 75% των κατοικιών της ΕΕ είναι ενεργειακά μη αποδοτικές
•    Το 94% των μεταφορών εξαρτώνται από πετρελαϊκά προϊόντα, εκ των οποίων το 90% εισάγεται
•    Οι τιμές χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 30% και οι τιμές χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου είναι 100% υψηλότερες απ' ό,τι στις ΗΠΑ
 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας