Στήριξη με Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω

  28/07/2016 08:57
Στήριξη με Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω

Με τις εταιρείες να προσμένουν την εκ νέου εφαρμογή των σχεδίων Εξοικονομώ – αναβαθμίζω, στην πρόσφατη ημερίδα της ΟΕΒ αναλύθηκαν τα σχέδια που προηγήθηκαν και οι δαπάνες που είχαν επιλεγεί να καλύπτουν. 

Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρέας Λιζίδης από την Υπηρεσία Ενέργειας οι επιλέξιμες δαπάνες είχαν ως εξής: 
Στην πρώτη κατηγορία για μελέτες και για την αγορά υπηρεσιών καλυπτόταν ο ενεργειακός έλεγχος ή / και η σχετική τεχνοοικονομική μελέτη που απαιτείτο καθώς και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Ασφάλειας και άλλες συστάσεις. 

Στην δεύτερη κατηγορία, καλυπτόταν η αγορά και η εγκατάσταση εξοπλισμού. Αυτή η κατηγορία έχει πολλές υποκατηγορίες:  
iii. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των τοίχων και των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,72W/m2K. 
iv.Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (δάπεδα σε πυλωτή, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους, με εξαίρεση πυλωτές πάνω από κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,63 W/m2K. 
v. Αντικατάσταση κουφωμάτων εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων δεν ξεπερνά το 3,23 W/m2K. 
Vi .Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 
vii. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού με Αεροθερμική, Γεωθερμική ή Υδροθερμική αντλία για θέρμανση και ψύξη χώρου ψηλής ενεργειακής απόδοσης. 
viii. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 
ix. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου. 
x. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 
xi. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο αποδοτικούς σε σχέση με τους υφιστάμενους λαμπτήρες του κτιρίου. 
xii. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας. (για τις επιχειρήσεις μόνο)
xiii. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ψηλής απόδοσης. (για τις επιχειρήσεις μόνο)
xiv. Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. (για τις επιχειρήσεις μόνο)
xv. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS) ή/και έξυπνων μετρητών. (για τις επιχειρήσεις μόνο)
xvi. Αγορά και Εγκατάσταση Φωτοσωλήνων. (για τις επιχειρήσεις μόνο) 
xvii. Θερμομόνωση σωληνώσεων ζεστού νερού. (για τις επιχειρήσεις μόνο)
xviii. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης. 
xix. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής σταθερής σκίασης. 
xx. Αγορά και τοποθέτηση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου χωρίς αεραγωγούς ψηλής ενεργειακής απόδοσης. 
  
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας