Αύξηση κατά 3,6% μέχρι το 2040 στην παγκόσμια ζήτηση ΦΑ

  09/11/2017 12:14
Αύξηση κατά 3,6% μέχρι το 2040 στην παγκόσμια ζήτηση ΦΑ

Το φυσικό αέριο θα έχει την κύρια συμβολή στη μελλοντική αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, με το μερίδιό του στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα να αυξάνεται κατά 3,6% έως το 2040, σύμφωνα με την έκθεση World Oil Outlook 2040 του OPEC που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Ο OPEC, στην έκθεσή του, υπογραμμίζει ότι από την έκδοση του World Oil Outlook 2016 τον περασμένο Νοέμβριο, η αγορά γνώρισε «σημαντικές αλλαγές» που είχαν αντίκτυπο στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις.

Η έκθεση προέβλεπε ότι μέχρι το 2040 η μεγαλύτερη συμβολή -σε παγκόσμιο επίπεδο- στη μελλοντική ενεργειακή ζήτηση αναμένεται να προέλθει από το φυσικό αέριο.

«Σε απόλυτες τιμές, η ζήτηση για φυσικό αέριο θα αυξηθεί κατά σχεδόν 34 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα (mboe/d), φθάνοντας το επίπεδο των 93 mboe/d ως το 2040», ανέφερε η έκθεση.

Ο OPEC υπογράμμισε ότι η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, σε συνδυασμό με την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για φυσικό αέριο σε όλους τους σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της βιομηχανίας, καθώς και του οικιακού και εμπορικού τομέα.

Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου στην παγκόσμια αγορά λόγω της διεύρυνσης της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναμένεται επίσης να συμβάλει στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αυτής της πηγής ενέργειας, ανέφερε η έκθεση.
 
Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας να αυξηθεί κατά 35% έως το 2040

Η έκθεση έδειξε επίσης ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 35% κατά την περίοδο 2015-2040, λόγω της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η συνολική ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 96 mboe/ d μεταξύ 2015 και 2040, από 276 mboe/ d σε 372 mboe/ d.

«Σε σχετικούς όρους, αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 35% σε σύγκριση με το έτος αναφοράς του 2015, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1,2% κατά την περίοδο πρόβλεψης», υπογραμμίζει η έκθεση.

Η έκθεση επισημαίνει ότι αυτή η σημαντική παγκόσμια αύξηση της ενεργειακής ζήτησης αναμένεται, ωστόσο, να είναι άνισα κατανεμημένη μεταξύ των ευρύτερων περιφερειών και ομάδων χωρών. Η ζήτηση ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο 1,9% ετησίως κατά την περίοδο 2015-2040. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον μέσο ρυθμό αύξησης 0,1% ετησίως που προβλέπεται για τις χώρες του ΟΟΣΑ και το 0,9% ετησίως για την Ευρασία.

Η Ινδία και η Κίνα θα πρωταγωνιστήσουν στην αύξηση της ενεργειακής ζήτησης

Στο πλαίσιο της ομαδοποίησης των αναπτυσσόμενων χωρών, η Ινδία και η Κίνα είναι οι δύο χώρες με τη μεγαλύτερη πρόσθετη ζήτηση ενέργειας κατά την περίοδο πρόβλεψης, αμφότερες σε ύψος 22-23 mboe/ d, ανέφερε η έκθεση.

Πρόσφατες προβλέψεις δείχνουν ότι για πρώτη φορά η Ινδία θα είναι η χώρα που θα συμβάλλει κατά κύριο λόγο στη μελλοντική ενεργειακή ζήτηση, ακολουθούμενη από την Κίνα και άλλες χώρες.

Ο OPEC εξήγησε ότι η αλλαγή της ηγετικής θέσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αναθεωρήσεις προς τα κάτω που έγιναν για την Κίνα, παρά σε μια πιο θετική προοπτική για την Ινδία.
 
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καταγράφουν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης

Η έκθεση του OPEC προβλέπει επίσης ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -κυρίως η αιολική, ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια- θα σημειώσουν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης, αλλά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αναμένεται να εξακολουθήσουν να καλύπτουν περισσότερο από το 50% των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών έως το 2040.

Η ανανεώσιμη ενέργεια εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,8% κατά την περίοδο πρόβλεψης, αναφέρει ο OPEC, προσθέτοντας ότι το μερίδιο των ΑΠΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2040.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η σημερινή της βάση στο παγκόσμιο μείγμα ενεργειακής ζήτησης είναι μάλλον χαμηλή, περίπου στο 1,4%, η έκθεση σημειώνει ότι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προβλέπεται να είναι μικρότερο από 5,5% μέχρι το 2040, παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξή τους.

Η έκθεση επιβεβαίωσε ότι το πετρέλαιο και ο άνθρακας θα αυξηθούν με πολύ χαμηλότερο ρυθμό της τάξης του 0,6% και 0,4% ετησίως αντίστοιχα. Παρά τα σχετικά χαμηλά αυτά ποσοστά, τα ορυκτά καύσιμα αναμένεται να διατηρήσουν κυρίαρχο ρόλο στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, αν και με μειούμενο συνολικό μερίδιο.

«Πράγματι, το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα ανερχόταν στο 81% το 2015. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 80% μέχρι το 2020 και στη συνέχεια θα μειωθεί περαιτέρω, κάτω από το 78%, μέχρι το 2030. Υπολογίζεται ότι θα φθάσει το 74% το 2040. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι από κοινού το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αναμένεται ότι θα καλύπτουν περισσότερο από το 50% των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών κατά την περίοδο πρόβλεψης, με το συνδυασμένο μερίδιό τους να είναι σχετικά σταθερό μεταξύ 52 και 53%», ανέφερε η έκθεση.

Πηγή: energia.gr

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας