Συμμετοχή της ΟΕΒ στην ετήσια διάσκεψη για ΑΠΕ

  25/10/2017 13:16
Συμμετοχή της ΟΕΒ στην ετήσια διάσκεψη για ΑΠΕ

Η ετήσια διάσκεψη εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (AHLEC2017) διεξήχθη στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2017 στις Βρυξέλλες, η οποία διοργανώθηκε στα πλαίσια δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (EUFORES). 
 
Πέραν των 150 εμπειρογνωμόνων κλήθηκαν να συζητήσουν το ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης καθώς και των μεταφορών, όπως καθορίζονται στην πρόταση για αναδιατύπωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Οδηγία 2009/28). Η ΟΕΒ και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), εκπροσωπήθηκαν στη διάσκεψη από την προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ, κα Ανθή Χαραλάμπους.
 
Anthi Charalambous OEB
 
Η αναδιατύπωση της Οδηγίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προωθείται ώστε να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.
 
Οι βασικές τροποποιήσεις που εισάγονται με την αναδιατύπωση της Οδηγίας για τις ΑΠΕ είναι οι εξής:
  • Εισάγεται ευρωπαϊκός δεσμευτικός στόχος για την ανανεώσιμη ενέργεια για το 2030.
  • Θεσπίζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού για τα συστήματα στήριξης της ανανεώσιμης ενέργειας και εισάγονται απαιτήσεις για το άνοιγμα αυτών των καθεστώτων στήριξης σε εγκαταστάσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη.
  • Εισάγονται μέτρα για την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης αδειών για έργα ΑΠΕ.
  • Περιλαμβάνονται τροποποιήσεις των κανόνων για τις εγγυήσεις προέλευσης.
  • Εισάγονται ορισμένα δικαιώματα για τους «καταναλωτές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και τις «ενεργειακές κοινότητες». 
  • Εισάγει ένα στόχο-πλαίσιο για τον τομέα θέρμανσης, ψύξης και μεταφορών.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας