Πώς μπορεί η Κύπρος να καθορίσει τις ενεργειακές της επιλογές μέχρι το 2050;

Ανδρέας Πουλλικκάς  20/09/2019 13:25
Πώς μπορεί η Κύπρος να καθορίσει τις ενεργειακές της επιλογές μέχρι το 2050;

Οι τομείς ενέργεια, διαχείριση υδρογονανθράκων και άλλων γηγενών ενεργειακών πόρων, περιβάλλον και υδάτινοι πόροι είναι πλέον αλληλένδετοι και αποφάσεις οι οποίες μπορεί να παρθούν απομονωμένα για έναν από τους πιο πάνω τομείς επηρεάζουν άμεσα τους υπόλοιπους τομείς, με πιθανό αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους το οποίο ο πολίτης καλείται να πληρώσει.

Για την ελαχιστοποίηση του επιπρόσθετου κόστους, προς όφελος των πολιτών τους και κατ’ επέκταση της οικονομίας του τόπου, που αναπόφευκτα προκύπτει με την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης, οι πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη χαράξει μακροπρόθεσμη ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική και πολιτική. Δηλαδή ενοποιημένη πολιτική που αφορά τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών, της θέρμανσης και ψύξης, των εκπομπών ρύπων, των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, των υδάτινων πόρων, της διαχείρισης υδρογονανθράκων και άλλων γηγενών ενεργειακών πόρων, κλπ.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, εάν η Κύπρος θέλει να περάσει κατά το δυνατόν ανώδυνα στη νέα ενεργειακή εποχή της αειφόρου ανάπτυξης, είναι αναγκαία η κατάρτιση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μακροπρόθεσμης ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής. Σίγουρα οι σημερινές προσπάθειες για χάραξη στρατηγικής για την διαχείριση των υδρογονανθράκων και για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι όμως αρκετά. Χρειάζεται να χαραχθεί ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη εθνική ενεργειακή στρατηγική και πολιτική λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πιο πάνω τομείς. Για να γίνει αυτό εφικτό είναι αναγκαίες οι εξής ενέργειες: (α) εκπόνηση παράλληλων εμπεριστατωμένων τεχνικών και οικονομικών μελετών για την εξέταση διαφόρων σεναρίων με χρονικό ορίζοντα το έτος 2050, (β) με βάση τα αποτελέσματα των μελετών να γίνει στοχοθέτηση και να καταρτιστεί ο ενεργειακός χάρτης πορείας της Κύπρου, (γ) να χαραχθεί η στρατηγική και το όραμα της Κύπρου και (δ) να υιοθετηθεί, από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, ως μακροπρόθεσμη πολιτική.

Έφτασε η ώρα όπου όλα τα πολιτικά κόμματα, με σοβαρότητα θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό. Έφτασε η ώρα των επιστημονικά τεκμηριωμένων διακομματικών ενεργειακών συμφωνιών. Θέματα που χρήζουν σοβαρής μελέτης και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό θα πρέπει να ανατεθούν σε επιστήμονες και σε τεχνοκράτες για μελέτη και για χάραξη κατάλληλου σχεδιασμού. Οι πολιτικές που θα αναπτύσσονται θα τυγχάνουν διαβούλευσης και αποδοχής από την Πολιτεία έτσι ώστε να μπορούν να συμφωνούνται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου διασφαλίζοντας τη συνέχεια των ενεργειακών πολιτικών ανεξάρτητα με την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να έχει την ετοιμότητα να ενσωματώσει τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Η ενδεχόμενη θέση κάποιων κομμάτων να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην κοινή προσπάθεια με το επιχείρημα ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική, που δεν θα προσδιορίζεται, δεν πρόκειται να τα ωφελήσει εκλογικά. Με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες διακομματικές ενεργειακές συμφωνίες θα επιταχύνεται η συνέχεια στη μακροπρόθεσμη, πέραν το 2050, ενεργειακή στρατηγική που θα χαραχθεί προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

Εν κατακλείδι τώρα είναι η στιγμή για να επενδύσουμε σε νέες αειφόρες τεχνολογίες, να διαχειριστούμε με βέλτιστο τρόπο τους ενεργειακούς μας πόρους και τις ενεργειακές μας ανάγκες, να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να εξασφαλίσουμε την μελλοντική ενεργειακή μας ασφάλεια. Οι πολιτικές που θα αναπτύσσονται πρέπει να τυγχάνουν διαβούλευσης και αποδοχής από την Πολιτεία έτσι ώστε να μπορούν να συμφωνούνται από όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις και αρμόδιους φορείς του Κράτους διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη συνέπεια της ενεργειακής στρατηγικής της Κύπρου.

Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς
Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας