Νέο διεθνές πρότυπο για την ποσοτικοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα

Μάριος Μαυρόγιαννος  28/08/2018 08:23
Νέο διεθνές πρότυπο για την ποσοτικοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα

Η κλιματική αλλαγή που συντελείται στον πλανήτη μας είναι πλέον πέρα για πέρα αντιληπτή και δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι απαιτούνται άμεσες δράσεις. Όλοι πια ασφυκτιούμε στον καύσωνα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, με τελευταίο παράδειγμα το πρωτοφανές κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο μπορεί σύντομα να αποτελεί τις «κανονικές συνθήκες». Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι εάν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνεχίσουν να αυξάνονται, μέχρι το 2100 το 74% του παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι εκτεθειμένο σε θανατηφόρα κύματα καύσωνα. Η μοναδική λύση είναι να ελαττώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα μας, αλλά πρώτα πρέπει να το μετρήσουμε σωστά και αξιόπιστα. Ο ISO έχει να προτείνει μια παγκόσμια συμφωνημένη μεθοδολογία για την ποσοτικοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα με το νέο πρότυπο ISO 14067:2018.        

Σύμφωνα με το Global Footprint Network, ένα διεθνή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που προσφέρει πληροφόρηση και μετρήσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας, πέφτουμε σε ένα «οικολογικό χρέος», και αν συνεχίσει η κατανάλωση των διαθεσίμων της γης με τον υφιστάμενο ρυθμό, θα χρειαζόμαστε σύντομα σχεδόν ακόμα ένα πλανήτη όπως τη γη για να μπορούμε να επιβιώσουμε.

Οι διαρκώς αυξανόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως λόγω της ραγδαίας κατανάλωσης μας, έχουν οδηγήσει σε κλιματικό χάος προκαλώντας διαταραχή στην παροχή τροφίμων και νερού.

Το ISO 14067:2018, Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification, το οποίο μόλις έχει εκδοθεί ως Διεθνές Πρότυπο, παρέχει παγκόσμια συμφωνημένες αρχές, απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την ποσοτικοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα ενός προϊόντος (CFP). Θα δώσει σε όλων των ειδών οργανισμούς ένα τρόπο να υπολογίζουν το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων τους και θα παρέχει καλύτερη κατανόηση των τρόπων με τους οποίους μπορούν να το μειώσουν.

Το ISO 14067:2018 αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 14067:2013, η οποία έχει αναβαθμιστεί σε Διεθνές Πρότυπο, καθώς η αγορά έκανε σήμα ότι απαιτείται ένα έγγραφο το οποίο να αγγίζει το ζήτημα της ποσοτικοποίησης του αποτυπώματος άνθρακα σε μεγαλύτερο βάθος.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Πλαίσιο των ΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, η μέτρηση του αποτυπώματος άνθρακα ενός προϊόντος αποτελεί κλειδί για την επίτευξη των διεθνών στόχων για την κλιματική δράση. Επιτρέπει στους οργανισμούς να αναλύσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το αποτύπωμα άνθρακα και να εντοπίσουν τους παράγοντες που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στο αποτύπωμα τους, και επομένως να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του. 

Οι σημαντικότερες αλλαγές από την αναβάθμιση του προτύπου, περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη στόχευση στην ποσοτικοποίηση, τη μετακίνηση θεμάτων όπως η επικοινωνία σε πρότυπα της οικογένειας ISO 14001 που πραγματεύεται την περιβαλλοντική διαχείριση, τη μεγαλύτερη σαφήνεια σε μια σειρά πλευρών όπως ο υπολογισμός της χρήσης ηλεκτρισμού και η εισαγωγή εξειδικευμένων οδηγιών για δασικά και αγροτικά προϊόντα. 

Το ISO 14067 είναι μέρος της οικογένειας προτύπων ISO 14060 για την ποσοτικοποίηση, την παρακολούθηση, την αναφορά και την επικύρωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για να υποστηρίξει μια οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Το πρότυπο έχει εκπονηθεί από την Ομάδα Εργασίας WG 8 της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ISO/TC 207, Environmental management, SC 7, Greenhouse gas management and related activities, τη γραμματεία της οποίας διαχειρίζονται από κοινού οι οργανισμού Τυποποίησης του Καναδά και της Κίνας.

Το πρότυπο διατίθεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).
 
Πηγή: International Organization for Standardization
 
* Ο Μάριος Μαυρόγιαννος είναι Χημικός Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS.
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας