Ποιες είναι οι αρχές λειτουργίας του net-metering και του net-billing;

Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς  26/06/2018 10:33
Ποιες είναι οι αρχές λειτουργίας του net-metering και του net-billing;

Ο συμψηφισμός μετρήσεων (net-metering) και ο συμψηφισμός λογαριασμών (net-billing) είναι πολιτικές προώθησης, σε υποστατικά, της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπουν στους καταναλωτές-παραγωγούς (prosumers) που είναι συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό σύστημα να αντισταθμίζουν μερικώς ή όλη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειάς τους ή/και να πληρωθούν για την επιπλέον ενέργεια που εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο.
 
Τέτοιες πολιτικές προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο καταναλωτή κύριο στόχο έχουν την μείωση του τιμολογίου του καταναλωτή. Σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν εμπορική δραστηριότητα με την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας πέραν των αναγκών του υποστατικού στο ηλεκτρικό δίκτυο.
 
Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για τον τρόπο λειτουργίας του net-metering και του net-billing οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από διάφορες χώρες και ιδιαίτερα σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ. Οι αρχές λειτουργίας όμως παραμένουν ίδιες.
 
Στο net-metering υπάρχει μόνο ένας αμφίδρομος μετρητής, ο οποίος μπορεί να τρέξει προς τα εμπρός και προς τα πίσω, μετρώντας την εισαγόμενη μείον την εξαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε kWh. Δηλαδή οι ενεργειακές ανταλλαγές εκφράζονται ανά μονάδα προϊόντος σε kWh. Το ηλεκτρικό σύστημα αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως μπαταρία (αποθήκευση), που ικανοποιεί όλο ή μέρος των αναγκών του καταναλωτή όταν ο καταναλωτής αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Η ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο έχει ακριβώς την ίδια αξία με αυτή που εισάγεται και καταναλώνεται από το ηλεκτρικό δίκτυο, δηλαδή στο ύψος της λιανικής τιμής. Με άλλα λόγια, η σχέση κόστους μεταξύ της εισαγόμενης και εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 1:1.
 
Στο net-billing υπάρχουν δύο μετρητές έτσι ώστε η εξαγόμενη και η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να μετρούνται χωριστά, δεδομένου ότι έχουν διαφορετικές τιμές. Δηλαδή οι ενεργειακές ανταλλαγές εκφράζονται σε νομισματικούς όρους. Η ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο αποτιμάται σε χαμηλότερη τιμή (κόστος αποφυγής) και η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από το ηλεκτρικό δίκτυο τιμολογείται κανονικά στη λιανική τιμή.
 
Το net-metering και το net-billing αποτελούν εργαλεία πολιτικής των Κρατών για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ρυθμίζονται από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας για σκοπούς αποφυγής στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρισμού, με την επιβολή των κατάλληλων μονοπωλιακών τελών. Είναι πλέον διαδεδομένο, στη βάση των πρακτικών που έχουν υιοθετηθεί στις ΗΠΑ, ότι το net-metering εφαρμόζεται για οποιοδήποτε σύστημα ανανεώσιμης πηγής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή κάτω από ισχύ 10kW και το net-billing για οποιοδήποτε σύστημα ανανεώσιμης πηγής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή μεγαλύτερο από ισχύ 10kW.

Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς
Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας