Δυνατότητα στο Υπουργικό να παρατείνει την περίοδο έρευνας για υδρογονάνθρακες

InBusinessNews  19/06/2019 19:00
Δυνατότητα στο Υπουργικό να παρατείνει την περίοδο έρευνας για υδρογονάνθρακες

Τροποποιητικό νομοσχέδιο που δίνει τη διακριτική ευχέρεια στο Υπουργικό Συμβούλιο, να παραχωρεί στον εκάστοτε αδειούχο, παράταση της περιόδου έρευνα για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, κατέθεσε ο Υπουργός Ενέργειας στη Βουλή. 
 
Το νομοσχέδιο αφορά την τροποποίηση των περί υδρογονανθράκων (αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση) κανονισμών του 2007 ως 2014 και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 18 Ιουνίου.
 
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, «κρίνει επιβεβλημένη την τροποποίηση των εν λόγω Κανονισμών ούτως ώστε να παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο η διακριτική ευχέρεια, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να παραχωρεί παράταση της περιόδου έρευνας στον εκάστοτε αδειούχο».
 
Η ανάγκη αυτή, όπως αναφέρεται, έχει διαφανεί με την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας στην πράξη τα τελευταία χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες στις οποίες προβαίνουν οι αδειούχοι για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδό, περιλαμβανομένων και γεωτρήσεων.
 
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την άδεια και/ή εργασίες που καθορίζονται στο εγκεκριμένο από τον Υπουργό ερευνητικό του πρόγραμμα, το Υπουργικό Συμβούλιο θα δύναται να αποφασίσει την παράταση της αρχικής περιόδου έρευνας (διάρκειας τριών ετών) ή της περιόδου ανανέωσης (διάρκειας τεσσάρων ετών – δύο έτη ανά περίοδο ανανέωσης), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αποφασίσει να επιβάλει, και πέραν της συνολικής διάρκειας των επτά ετών, εφόσον ο αδειούχος υποβάλει αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο αίτημα για παράταση τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της σχετικής περιόδου.
 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού προέβηκε σε διαβούλευση με όλους τους αδειούχους, ετοίμασε Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019», το οποίο αποστάληκε στη Νομική Υπηρεσία για τον νενομισμένο νομοτεχνικό έλεγχο.

Η Νομική Υπηρεσία, με επιστολή της ημερ. 18 Ιουνίου 2019 διαβίβασε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας το τελικό κείμενο των τροποποιητικών Κανονισμών μετά τον νομοτεχνικό έλεγχο.
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του στις 18 Ιουνίου 2019 ενέκρινε το συνημμένο σχέδιο Κανονισμών και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.
 
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας