Ευκαιρίες απασχόλησης δημιουργεί η ενέργεια

Μάριος Ιωάννου  20/07/2016 09:43
Ευκαιρίες απασχόλησης δημιουργεί η ενέργεια

Υπό την πορεία των επερχόμενων εξελίξεων στη διαχείριση φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ τηρούν οι ευκαιρίες απασχόλησης εγχώριου δυναμικού στην τομέα της ενέργειας.
Σημειώνεται ότι η τελευταία μελέτη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) για τις ανάγκες απασχόλησης και κατάρτισης για αποτελεσματική διαχείριση του φυσικού αερίου είχε διενεργηθεί τον Νοέμβριο του 2012, με διαφορετικά δεδομένα και υπό την προϋπόθεση δημιουργίας χερσαίου τερματικού υγροποίησης. 
Βέβαια, αν και τα μαντάτα από το οικόπεδο Αφροδίτη δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, εντούτοις οι γεωτρήσεις που προγραμματίζονται να γίνουν στα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να διαφοροποιήσουν τα δεδομένα, με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι πιο αυξημένες σε σχέση με τους υπολογισμούς που είχαν γίνει το 2012.
Πάντως, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, οι προοπτικές εργοδότησης αφορούν 140 άτομα, 40 για το στάδιο της έρευνας και 100 για τη διερευνητική γεώτρηση. Παράλληλα, η μελέτη διαβλέπει καλές προοπτικές απασχόλησης για 100 άτομα στο στάδιο της εξόρυξης και μεταφοράς στην στεριά και περιορισμένες προοπτικές απασχόλησης για 350 άτομα για τη φάση της κατασκευής και εγκατάστασης υποθαλάσσιων αγωγών.
Προϋπόθεση το τερματικό
Την ίδια ώρα, για την κατασκευή του τερματικού, πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης εντοπίζει η μελέτη για 4.000 άτομα, ενώ για τη λειτουργία του τερματικού αναμένεται να προκύψουν ανάγκες για εργοδότηση 400 ατόμων.
Διευθυντές και ανειδίκευτοι εργάτες
Στο απώτερο στάδιο της διανομής και εξαγωγής του φυσικού αερίου, η μελέτη της ΑΝΑΔ εντοπίζει πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης για 200 άτομα για την κατασκευή του δικτύου αγωγών και άλλων 30 ατόμων για τη λειτουργία του δικτύου.
Μεταξύ των 100 ατόμων που θα μπορούσαν να απασχοληθούν κατά τη διάρκεια εξόρυξης και μεταφορά φυσικού αερίου στην στεριά, περιλαμβάνονται διευθυντές και βοηθοί διευθυντές εξόρυξης, διευθυντές βάρδιας, χημικοί μηχανικοί και μηχανικοί διεργασιών, μηχανολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί πετρελαίου και ΦΑ, μηχανικοί υγρών γεώτρησης, γεωμηχανολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί αγωγών, καθώς και αξιωματική καταστρώματος και πλοηγοί πλοίων. Ταυτόχρονα, στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου κατά τη διάρκεια της εξόρυξης και μεταφοράς, περιλαμβάνονται τεχνικοί βοηθοί χημείας, χημικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, όπως επίσης τεχνολόγοι γεωλογίας, πετρελαίου και ΦΑ, τεχνικοί και χειριστές διεργασιών. 
Την ίδια στιγμή, προοπτικές απασχόλησης προκύπτουν και στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου, δηλαδή συγκολλητές και κοπές μετάλλων, μηχανικούς βαρέως τύπου εξοπλισμού, δύτες, χειριστές γεωτρύπανων, γερανών και ευστάθειας. Ωστόσο, στην μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας απασχολούνται και ανειδίκευτοι εργάτες, μεταξύ άλλων για περιφερειακές εργασίες, όπως καθαριότητα, βάψιμο, συντήρηση του εξοπλισμού, προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων και επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας. 
 
Στάδια
Ενδεικτικές ανάγκες απασχόλησης
Προοπτικές απασχόλησης ντόπιου δυναμικού
Εξερεύνηση
140 άτομα
Περιορισμένες
Εξόρυξη και μεταφορά ΦΑ στην στεριά
450 άτομα
Καλές
Επεξεργασία και παραγωγή
4.000 άτομα
Πολύ καλές
Διανομή και εξαγωγή
200 άτομα
Πολύ καλές 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας