Δύο νέα προγράμματα ανακύκλωσης - κομποστοποίησης στον Δήμο Λεμεσού 

InBusinessNews   22/07/2019 15:59
Δύο νέα προγράμματα ανακύκλωσης - κομποστοποίησης στον Δήμο Λεμεσού 

Με στόχο τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, ο Δήμος Λεμεσού προχωρεί στην εφαρμογή δύο νέων προγραμμάτων, που αφορούν στην ανακύκλωση μέσω ανταποδοτικών κινήτρων και στην εγκατάσταση αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών. 
 
Λεπτομέρειες γύρω από τα δυο νέα προγράμματα δόθηκαν στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, από το Δήμαρχο Λεμεσού Νίκο Νικολαϊδη, στην παρουσία και της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ιωάννας Παναγιώτου, η οποία χαιρέτησε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων.
 
Όπως ανέφερε η Επίτροπος, η σωστή διαχείριση απορριμμάτων σε μια τετραμελή οικογένεια, θα είχε ως αποτέλεσμα, ο όγκος των σκουπιδιών να μειωθεί σε κάτι λιγότερο από μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών την εβδομάδα.
 
Την ίδια ώρα τονίστηκε η ανάγκη για εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, που προβλέπουν όπως, μέχρι το 2030, το 70% των αποβλήτων κάθε χώρας, να οδηγούνται προς ανακύκλωση (από 45% που είναι σήμερα) και μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 50%.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μέσος Λεμεσιανός παράγει 600 κιλά σκουπίδια το χρόνο και ανακυκλώνει μόλις 60 κιλά, ποσοστό δηλαδή περί τα 10%, ενώ υπενθυμίζεται πως ο σκυβαλότοπος στο Βατί έκλεισε το 2018, μετά από οκτώ χρόνια καθυστέρηση και άρχισε να λειτουργεί ο ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Μονάδα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) στο Πεντάκωμο. Επίσης, στην Επαρχία Λεμεσού, λειτουργούν τέσσερα  Πράσινα Σημεία για ογκώδη απόβλητα (Κολόσσι, Παρεκκλησιά, Φασούλλα, Αυδήμου), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες για επιπρόσθετα Πράσινα Σημεία.
 
Στρατηγικός στόχος του Δήμου Λεμεσού, ανέφερε ο Δήμαρχος, είναι η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, από τη διαλογή των αποβλήτων στην πηγή, τη χωριστή συλλογή των διαφόρων τύπων αποβλήτων (πλαστικά, μέταλλα, χαρτί, γυαλί, οργανικά) και την κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων.
 
Το πρώτο από τα δυο προγράμματα είναι πιλοτικό και αφορά στην ενίσχυση της ανακύκλωσης μέσω ανταποδοτικών κινήτρων και εντάσσεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού  έργου "Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων",  του διασυνοριακού προγράμματος Interreg – BalkanMed 2014-2020.
 
Στόχος του έργου, υπέδειξε ο κ.Νικολαϊδης, είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών ανακύκλωσης στη Λεμεσό, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και στόχους και η ενθάρρυνση των πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων, να συμμετέχουν ενεργά στη διαλογή στην πηγή  διαμέσου της εφαρμογής συστημάτων κινήτρων.
 
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λεμεσού επέλεξε 215 νοικοκυριά στην περιοχή της Εκάλης, που θα ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα και στα οποία θα δοθούν  δωρεάν κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων 240 λίτρων, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης  220 λίτρων και σακούλια ανακύκλωσης.
 
Οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων θα αναγνωρίζονται κάθε φορά κατά την αποκομιδή και όλα τα στοιχεία και οι ζυγίσεις θα στέλνονται στο Δήμο Λεμεσού για σχετική επεξεργασία αφού πλέον στο σκυβαλοφόρο με το οποίο θα γίνεται η αποκομιδή στην περιοχή τους θα γίνει τοποθέτηση ζυγιστικού μηχανήματος.
 
Τα κίνητρα που θα δοθούν στους συμμετέχοντες αφορούν, τη μείωση της ετήσιας φορολογίας καθαριότητας, τη δωρεάν είσοδο σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης και στο ζωολογικό κήπο της πόλης για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη δημιουργία/ αναβάθμιση  πάρκου στην περιοχή αν οι στόχοι της περιοχής επιτευχθούν, τη δωρεάν είσοδο σε διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος, τη βράβευση με τιμητική πλακέτα των τριών κατοικιών με την αποδοτικότερη συμμετοχή και ανάρτηση σε αυτές ειδικής σήμανσης ως "πράσινο σπίτι, πράσινος δημότης" και τέλος, τη διάθεση δωρεάν σακουλιών ανακύκλωσης.
 
Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από το πιλοτικό πρόγραμμα, ο Δήμος θα προχωρήσει σε σταδιακή εφαρμογή του σε όλη τη Λεμεσό, μέσα από σχέδια επιδότησης αγοράς κάδων απορριμάτων και κομποστοποιητών.
 
Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην εγκατάσταση αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε τρία σημεία, μέσα ή κοντά στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο της Επίχωσης.
 
Η περιοχή αυτή επιλέγηκε γιατί μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο κομπόστο, ενώ καθημερινά διέρχεται πλήθος κόσμου, που μπορεί να ενημερώνεται για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Επίσης, τα σημεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Δημόσιο Κήπο Λεμεσού, όπου και πάλι μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο προϊόν.
 
Οι κομποστοποιητές που θα τοποθετηθούν σε τσιμεντένιο δάπεδο, θα είναι περιφραγμένοι και θα συνοδεύονται από ειδικό σύστημα πρόσβασης, ακόμα και για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 
Όπως αναφέρθηκε, ο Δήμος Λεμεσού υπέγραψε σύμβαση για σχεδιασμό και εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή και απόκτηση, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (Αυτόματων Μηχανικών Κομποστοποιητών), αξίας €164.500.
 
Το συμβόλαιο  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και εντάσσεται στο πρόγραμμα ACUA του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 στο οποίο ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει ως εταίρος.
 
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας