Συνεργάτες ζητά το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ

Δελτίο Τύπου  20/05/2019 08:24
Συνεργάτες ζητά το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με άτομα στις διαδικασίες διεκδίκησης και εφαρμογής προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Το ΚΕΠΑ έχει μακρά παράδοση εξωστρεφούς δραστηριότητας και συνεργασίας με ιδρύματα και χώρες της Ε.Ε., του ΟΣΕΠ και της Κ. Ασίας.

Αποτελεί τον κόμβο (Hub) του UNAI (United Nations Academic Impact) για τον 7ο Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG7) και έχει την ευθύνη συντονισμού του δικτύου για την «Πράσινη Ενέργεια» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (BSEC).

Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές περιοχές που σχετίζονται με τις περιοχές της Κλιματικής Αλλαγής, της Καθαρής Ενέργειας, της Οικονομίας, να είναι άριστοι γνώστες της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού των συνήθων λογισμικών επικοινωνίας.

Η εμπειρία από συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα είναι επιθυμητή.

Οι αμοιβές τους συναρτώνται από την έγκριση των προτάσεων στην υποβολή των οποίων θα συμμετάσχουν και θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ενδεικτικώς αναφέρονται οι ακόλουθες προσκλήσεις του HORIZON 2020 για τις οποίες ενδέχεται να υποβληθούν προτάσεις στο προσεχές διάστημα:
-    Mainstreaming energy efficiency finance (LC-SC3-EE-1—2018-2019-2020/Deadline: 3 September 2019)
-    Socio-economic research conceptualizing and modelling energy efficiency and energy demand (LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020/Deadline: 3 September 2019)
-    The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions (LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020/Deadline: 3 September 2019)
-    Mitigating household energy poverty (LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020/ Deadline: 3 September 2019)
-    Supporting public authorities to implement the Energy Union (LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020/ Deadline: 3 September 2019)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα βιογραφικά σημειώματα τους στο ΚΕΠΑ (epgsec@kepa.uoa.gr).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας