Τι αέρα αναπνέουμε

  10/08/2017 14:46
Τι αέρα αναπνέουμε

Το Κρατικό Χημείο, κατά το 2016, διενήργησε χημικό έλεγχο για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα αναλύοντας 587 δείγματα αέρα για συνολικά 5.552 χημικές παραμέτρους.
 
Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Κρατικού Χημείου για το 2016, για τον ραδιολογικό έλεγχο (ραδιονουκλίδια) αναλύθηκαν 227 δείγματα αερομεταφερόμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα σε φίλτρα μικρού όγκου για ολική βήτα ακτινοβολία, και 32 δείγματα αερομεταφερόμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα σε φίλτρα μεγάλου όγκου για Cs-137, Cs-134 και φυσικό K-40.
 
Τα αποτελέσματα υπολογίζονται σε Bq ανά φίλτρο και καταγράφονται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα για τους διαχρονικούς ελέγχους από το 2007 έως το 2016.
 
aeras
Πίσω στην αρχή της σελίδας