ΑΗΚ:  Βιώσιμη στρατηγική ανάπτυξης με ευθύνη προς την Κοινωνία

  25/10/2019 07:20
ΑΗΚ:  Βιώσιμη στρατηγική ανάπτυξης με ευθύνη προς την Κοινωνία

Σε ένα διεθνές και τοπικό περιβάλλον συνεχών και έντονων αλλαγών στον τομέα της ενέργειας, κυρίαρχη πρόκληση για την ΑΗΚ είναι η βιώσιμη ανάπτυξή της και η διασφάλιση της θετικής μελλοντικής της προοπτικής. Αυτό έχει ως βασική προϋπόθεση το σεβασμό, τη σύνεση και την ευθύνη προς την κυπριακή κοινωνία.

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους Εργαζόμενους, έχει ως πρώτη προτεραιότητα την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής που βελτιώνει τη λειτουργική αποδοτικότητα του Οργανισμού, θωρακίζει την αναπτυξιακή του βιωσιμότητα και στοχεύει στην προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στους καταναλωτές.
 
Στον ανοικτό, θεσμοθετημένο διάλογο με τις Συντεχνίες, η Διοίκηση της ΑΗΚ επιδιώκει έναν κοινό τόπο σύγκλισης θέσεων, πάντα για το καλό του Οργανισμού, των Εργαζομένων του και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Άλλωστε η ΑΗΚ ανήκει στην πολιτεία και κατ’ επέκταση στον Κύπριο Πολίτη.  Αυτή η σχέση επιβάλλει σε όλους τη μέγιστη σύνεση και ευθύνη στη λήψη των αποφάσεων.
 
Στην εποχή των αλλαγών, χρειαζόμαστε ένα νέο διαφορετικό και δημιουργικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, προσμετρώντας τις σύγχρονες ανάγκες και τις αυριανές προκλήσεις. Έτσι υπηρετούμε όλοι, Διοίκηση, Διεύθυνση και Εργαζόμενοι, με τον καλύτερο τρόπο, τη μεγιστοποίηση της αξίας της ΑΗΚ, το δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή της.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας