Συμφωνήθηκε η διαπραγματευτική θέση για την αγορά ενέργειας

  19/12/2017 08:49
Συμφωνήθηκε η διαπραγματευτική θέση για την αγορά ενέργειας

Τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με τη μελλοντική οδηγία που θα καθορίζει κοινούς κανόνες για την ανταγωνιστικότητα, την ευελιξία και την κατάργηση των διακρίσεων στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, καθόρισε χθες Δευτέρα το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, που συνεδρίασε χθες στις Βρυξέλλες.

Η οδηγία, η οποία αποτελεί μέρος της δέσμης "καθαρής ενέργειας", δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους καταναλωτές και τη σημασία μιας εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Παρέχει περισσότερα δικαιώματα στους πελάτες, παρέχει μια ισορροπημένη λύση για τις ρυθμιζόμενες τιμές, καθορίζει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες και ορίζει τους ρόλους και τις ευθύνες των συμμετεχόντων στην αγορά.

"Οι πελάτες είναι η κύρια προτεραιότητά μας σε αυτή τη νομοθεσία. Στόχος μας είναι μια ανταγωνιστική αγορά που θα διασφαλίζει την προσιτή ηλεκτρική ενέργεια για όλους, αλλά θα δώσουμε επίσης στις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να βοηθήσουν σε περιπτώσεις ανάγκης. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές θα έχουν τα μέσα να είναι ενεργοί και αφοσιωμένοι και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αυτό εξασφαλίζει ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραδίδει πραγματικά για τον ευρωπαϊκό λαό", δήλωσε η Κάντρι Σίμσον, Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Υποδομών της Δημοκρατίας της Εσθονίας, που προεδρεύει αυτό το εξάμηνο της ΕΕ.

Αυτή η γενική προσέγγιση θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο το επόμενο έτος. Η θέση του Συμβουλίου, η οποία βασίζεται στην πρόταση της Κομισιόν, περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

  • Στη μελλοντική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές. Αυτό θα περιορίσει τις στρεβλώσεις, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές λιανικής.
  • Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να ρυθμίζουν προσωρινά τις τιμές για να βοηθήσουν και να προστατεύσουν τους φτωχούς ή ευάλωτους οικιακούς καταναλωτές.
  • Θα δημιουργηθούν ορισμένες διασφαλίσεις της αγοράς για να αποφευχθούν οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις και οι διακρίσεις των συμμετεχόντων στην αγορά, διασφαλίζοντας ότι δεν θα στρεβλώνεται η (διασυνοριακή) λειτουργία της αγοράς χονδρικής πώλησης.
  • Τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ότι το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο επιτρέπει στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να προσφέρουν μια δυναμική σύμβαση για την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, οι οποίοι είναι συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

Ένα πλαίσιο που περιγράφει το ρόλο, τη λειτουργία και τη μεταχείριση των ενεργειακών κοινοτήτων έχει καθιερωθεί για να εξασφαλιστεί ότι συμβάλλουν με τον κατάλληλο και ισορροπημένο τρόπο στη συνολική κατανομή του κόστους του συστήματος.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, τα κράτη μέλη θα επιτρέψουν, υπό ορισμένους όρους, τόσο στους διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) όσο και στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) να τα διαθέτουν, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να τα εκμεταλλεύονται. Θα πραγματοποιηθούν δημόσιες διαβουλεύσεις προκειμένου να αξιολογηθεί το δυνητικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στην αγορά να επενδύσουν σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Το καθήκον της διενέργειας αυτών των διαβουλεύσεων θα ανατεθεί στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ).

Σημειώνεται ότι στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Κομισόν υπέβαλε δέσμη μέτρων για την ενεργειακή κατανάλωση καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής πρότασης για αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πακέτο στο σύνολό του παρουσιάστηκε κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Ενέργειας του Δεκεμβρίου 2016. Οι Yπουργοί της ΕΕ πραγματοποίησαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σύνολο της δέσμης μέτρων τον Φεβρουάριο του 2017 και ανέλυσαν την πρόοδο που σημειώθηκε στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ιούνιος 2017.

Με αυτή τη θέση, το Συμβούλιο είναι έτοιμο και ελπίζει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν το επόμενο έτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας