Τέσσερις φάκελοι για την ενέργεια ενώπιον των Υπουργών

  18/12/2017 08:52
Τέσσερις φάκελοι για την ενέργεια ενώπιον των Υπουργών

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα στις Βρυξέλλες, το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τέσσερις νομοθετικούς φακέλους στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την "καθαρή ενέργεια". 

Πρόκειται συγκεκριμένα για τον κανονισμό σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, την οδηγία σχετικά με την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και τον κανονισμός σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την Προεδρία, ο στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία για μία γενική προσέγγιση για κάθε έναν από τους φακέλους. Αυτό θα επιτρέψει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας συναπόφασης.

Επίσης, θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση και την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030.

Η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια έχει τρεις κύριους στόχους, και συγκεκριμένα να δοθεί προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, να επιτευχθεί παγκόσμια πρωτοπορία στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, να υπάρξει μια δίκαιη συμφωνία για τους καταναλωτές.

Η εν λόγω δέσμη μέτρων περιλαμβάνει οκτώ φακέλους συνολικά. Τα άλλα τέσσερα σημεία αφορούν την ενεργειακή απόδοση γενικά, την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ειδικότερα, την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Το Συμβούλιο έχει ήδη συμφωνήσει τις θέσεις του για τα τρία πρώτα και αποσκοπεί να επιτύχει συμφωνία για την εντολή του ACER στις 20 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας