Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

  03/10/2017 13:33
Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και τις 16 Απριλίου 2018 ή μέχρι διάθεσης της δυναμικότητας που περιγράφεται στο πιο κάτω πίνακα για την κάθε Τεχνολογία ΑΠΕ, όποια από τα δύο συμβεί πρώτο. Όσον αφορά τα Συστήματα αξιοποίησης κυματικής ενέργειας η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το Υπουργείο, αναφέρεται, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να επεκτείνει το Σχέδιο, αναλόγως του αριθμού αιτήσεων που θα υποβληθούν συμπεριλαμβανόμενων και των αιτήσεων που θα υποβληθούν για την γεωγραφική περιοχή του έργου Green+. Περισσότερες πληροφορίες για την πιο πάνω περιοχή θα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ.

Η διαθέσιμη συνολική ισχύς που δύναται να εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου είναι 212,5 MW. Η διαθέσιμη συνολική ισχύς και η μέγιστη δυναμικότητα ανά τεχνολογία φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα.

pin

*Η μέγιστη δυναμικότητα για κάθε αίτηση θα μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς από το ΔΣΜΚ, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη για κάθε υποψήφια αίτηση.

Για έργα με ισχύ έως και 8 MW οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8MW, θα υποβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων για την κάθε μία από τις πιο πάνω τεχνολογίες περιγράφονται στην παράγραφο 8 του Σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ανάλογα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου από τις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και www.dsm.org.cy ή σε έντυπη μορφή από τα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ, από τα γραφεία του ΔΣΜΚ και τα γραφεία της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Το Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τη καθυστέρηση που προέκυψε μέχρι την έγκριση του Σχεδίου καθώς και τα σχόλια του ΔΣΔ στη συνάντηση που έγινε στις 11.9.2017 καθορίζει ως νέα ημερομηνία προτεραιότητας για την περιοχή GREEN+ τις 31 Ιανουαρίου 2018.

Σχέδιο ΑΑΗ

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας