Δύο φάσεις και τρεις διαδρομές για τον EuroAsia Interconnector

Κώστας Μηλικούρης  20/09/2017 09:40
Δύο φάσεις και τρεις διαδρομές για τον EuroAsia Interconnector

Κατατέθηκε ενώπιον των αρμόδιων αρχών του Κράτους η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την πρώτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας EuroAsia Interconnector.

Όπως αναφέρεται στην ΜΕΕΠ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.5 δισεκατομμύρια ευρώ και λόγω της φύσεως και των αναγκών που εξυπηρετεί, έχει κατηγοριοποιηθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή ως έργο κοινής ωφελείας (PCI).

Η ΜΕΕΠ που έχει κατατεθεί αφορά την χερσαία και θαλάσσια περιοχή της Κύπρου (εντός ορίων ΑΟΖ) και έχει εκπονηθεί βάση όλων των διεθνών και εθνικών κανονισμών που διέπουν την πραγματοποίηση ΜΕΕΠ για έργα κοινής ωφελείας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης υπήρξε συνεχής συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους, για την διασφάλιση όλων των προαπαιτούμενων απόψεων άλλα και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που μπορούσαν να επιφέρουν καθυστέρηση στη διαδικασία μελέτης του έργου.

Παράλληλα, υπήρξε στενή και συνεχής επικοινωνία με όλους του συνεργάτες από Κύπρο (Euroasia Interconnector Ltd) , Ελλάδα (Enveco) και Ιταλία (CESI SpA.) για την πληροφόρηση, επεξεργασία και ανάλυση όλων των δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, στοιχείων από τις θαλάσσιες και χερσαίες επιτόπιες έρευνες, δεδομένων από θεωρητικές έρευνες αλλά και την γενική συζήτηση των διαφόρων θεμάτων που είχαν προκύψει.

Τέλος του 2022 η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης

Σύμφωνα πάντα με την μελέτη, το έργο διαχωρίζεται σε 3 διαδρομές, Ισραήλ - Κύπρος, Κύπρος - Ελλάδα (Κρήτη), Ελλάδα (Κρήτη) - Ελλάδα (Αττική). Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα εγκατασταθούν 2 από τα καλώδια μεταφοράς σε κάθε διαδρομή όπως επίσης και οι εγκαταστάσεις των σταθμών μετατροπής συνεχούς ρεύματος 1000MW σε εναλλασσόμενο. Η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2022. Κατά τη δεύτερη φάση θα τοποθετηθούν επιπρόσθετα καλώδια στους διαδρόμους των ήδη υφιστάμενων καλωδίων για αναβάθμιση του συστήματος.

Όπως αναφέρεται, για την δεύτερη φάση του έργου είναι πιθανόν να απαιτηθεί ξεχωριστή ΜΕΕΠ ή και τροποποίηση της υφιστάμενης αναλόγως της τελικής γνωμάτευσης από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής δημοκρατίας.

Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί

Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί, όπως επισημαίνεται, θα είναι τεχνολογίας HVDC (υψηλής τάσης συνεχόμενου ρεύματος). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την μεταφορά ρεύματος υψηλής τάσης σε μεγάλες αποστάσεις. Για την εφαρμογή της τεχνολογίας θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου XLPE σε διαδρόμους πέραν των 1500 χιλιομέτρων και 6 σταθμοί μετατροπής δυναμικότητας 1000ΜW ο κάθε ένας (2 Ισραήλ, 1 Κύπρο, 1 Κρήτη, 2 Αττική). Στη συνέχεια, η συνεχόμενη τάση θα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη και θα διοχετεύεται στα εθνικά δίκτυα μέσω παρακείμενων υποσταθμών διανομής.

Για κάθε υποσταθμό, θα τοποθετηθούν ηλεκτρόδια τα οποία θα απέχουν μια ελάχιστη προκαθορισμένη απόσταση από τον υποσταθμό και θα λειτουργούν ως σύστημα γείωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας κατά τη λειτουργία.

Interconnector Cyprus

Το σημείο πόντισης των καλωδίων στην Κύπρο

Για την περιοχή της Κύπρου, αναφέρεται, το σημείο πόντισης των καλωδίων θα βρίσκεται στη κοινότητα Αλαμινός της επαρχίας Λάρνακας, ο σταθμός μετατροπής θα τοποθετηθεί στην κοινότητα Κοφίνου ενώ τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν 3.5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του σημείου πόντισης στη περιοχή Πετούντα της κοινότητας Μαζωτού. Τα καλώδια ενώσεως του σταθμού μετατροπής και του σημείου πόντισης θα τοποθετηθούν σε διάδρομο εντός ορίων του δρόμου Αλαμινός – Κοφίνου.

Όλες οι τοποθεσίες και διαδρομές, σημειώνεται, έχουν επιλεγεί μετά από λεπτομερή μελέτη της ευρύτερης περιοχής και έχουν κριθεί ως οι πιο κατάλληλες βάσει των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στους κατοίκους της περιοχής.

Εντός της περιοχής όδευσης του έργου, δεν εντοπίζονται περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 ούτε και αναμένεται οποιοδήποτε επηρεασμός των πλησιέστερων στο έργο προστατευόμενων περιοχών του δικτύου natura 2000. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η περιοχή του έργου βρίσκεται ενδιάμεσα των περασμάτων μεταναστευτικών πουλιών των ποταμών Πούζη και Τρέμιθου χωρίς να τα διασχίζει. Ο Ποταμός Ξερός αξιολογείται (Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής) με μέτρια κατάσταση διατήρησης ενώ δεν παρουσιάζει σημαντική υδροφορία

Η θαλάσσια περιοχή Αλαμινού - Μαζωτού όπου θα τοποθετηθούν τα καλώδια δεν εμπίπτει σε κάποιο καθεστώς προστατευόμενης περιοχής. Σε σχετικό βάθος και εντός του θαλάσσιου περιβάλλοντος παρουσιάζει εκτεταμένες εμφανίσεις ποσειδώνιας οι οποίες παρακάμπτονται κατά την όδευση των καλωδίων.

Το ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον στη περιοχή της Κύπρου αποτελείται από τη θάλασσα της Λεβαντίνης. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η οροσειρά Ερατοσθένης και το μεσογειακό ρήγμα. Το βάθος της περιοχής φτάνει τα 3000 m και βρίσκεται μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Οι διάφορες μάζες νερού που υπάρχουν και η βιολογία της περιοχής επηρεάζεται από την εισροή γλυκού νερού αλλά και ιζημάτων από το ποταμό Νείλο και από τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ.

Στην ΜΕΕΠ αναφέρεται επίσης ότι στις περιπτώσεις που οι επιπτώσεις θεωρούνται αρνητικές προτείνονται μέτρα μείωσης των επιπτώσεων τα οποία αφορούν τον αρχικό σχεδιασμό ή τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Παράλληλα προτείνεται πρόγραμμα παρακολούθησης για την διασφάλιση των προτεινόμενων μέτρων.

Τέλος επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο έργο αναμένεται να επιφέρει μακροχρόνια θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στη Κύπρο αλλά σε ένα ευρύτερο επίπεδο χωρών στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής μεσογείου καθιστώντας τη Κύπρο ως κομβικό σημείο για τη ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας