Η ΑΗΚ "φωτίζει" την SAVeNERGY2016

  27/09/2016 09:45
Η ΑΗΚ "φωτίζει" την SAVeNERGY2016

Αναβαθμισμένη θα είναι η φετινή παρουσία της ΑΗΚ στην έκθεση SAVeNERGY 2016. 
Εκτός από την πληροφόρηση για τα συνήθη θέματα που αφορούν την ΑΗΚ και τους καταναλωτές, θα παρουσιαστούν και τρία έργα με τα οποία η ΑΗΚ πρωτοπορεί στους τομείς προώθησης των ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ειδικότερα θα παρουσιαστεί η υπηρεσία e-charge, το ερευνητικό έργο SmartPV και το Γεωγραφικό Διαχειριστικό Σύστημα Δεδομένων Δικτύου - ΓεωΔιαΣ – GIS
 
Υπηρεσία e-charge
Μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Δημοκρατία έχει θέσει ως στόχο για το 2020 την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου σε 5% σε σχέση με το επίπεδο αερίων του 2005. Η απόφαση αυτή προδιαγράφει ότι ποσοστό πέραν του 50% της μείωσης θα πρέπει να προέλθει από τις οδικές μεταφορές. Έτσι, η ΑΗΚ ανέλαβε τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος στην Κύπρο.

Η υπηρεσία e-charge προσφέρεται από την ΑΗΚ στους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων σε Παγκύπρια βάση. Με αυτή την υπηρεσία οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων έχουν πρόσβαση για ασφαλή και αξιόπιστη φόρτιση του οχήματος τους σε Δημόσιους χώρους όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί φορτιστές. 
Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 16 φορτιστές και σύντομα, θα εγκατασταθούν ακόμη τέσσερις, σε επιλεγμένα σημεία σε δημόσιους χώρους ώστε να εξυπηρετούν τον κάτοχο ηλεκτρικού οχήματος, καλύπτοντας όλη την Κύπρο. 

Στόχος της Υπηρεσίας e-charge είναι η προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος στην Κύπρο με γνώμονα το περιβάλλον, τη μείωση των εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα για πιο καθαρό περιβάλλον και μια καλύτερη κοινωνία.

Στην έκθεση SAVEENERGY η ΑΗΚ θα παρουσιάσει την υπηρεσία e-charge και πρακτική επίδειξη χρήσης πραγματικού Φορτιστή Ηλεκτρικού Οχήματος αλλά και τις δυνατότητες του όλου συστήματος ελέγχου που έχει εγκατασταθεί.
 
Το ερευνητικό έργο SmartPV
Το ερευνητικό έργο LIFE+ SmartPV συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σκοπεύει να βελτιστοποιήσει το σύστημα συμψηφισμού παραγωγής-κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (net-metering) για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).
Στόχος είναι η καλύτερη - από άποψη κόστους και απόδοσης - αξιοποίηση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και η μεγαλύτερη διείσδυση της στο δίκτυο Διανομής. Επιπρόσθετα, προωθείται ο νέος ρόλος του παραγαναλωτή (prosumer), δηλαδή του καταναλωτή που είναι ταυτόχρονα και παραγωγός, ο οποίος μετέχει ενεργά στη βελτιστοποίηση συστημάτων ευφυούς ενεργειακής διαχείρισης.
 
Ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώνεται το 2017. Πρέπει να σημειωθεί ότι με το SmartPV εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά έξυπνοι μετρητές και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πιλοτικά διατίμηση Time-of-Use, δηλαδή ταρίφα στην οποία η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρει ανάλογα με την ώρα της ημέρας στην οποία καταναλώνεται, ώστε να δοθεί ικανό κίνητρο στους καταναλωτές για ενεργό διαχείριση της ζήτησης ενέργειας με απώτερο στόχο το αμοιβαίο όφελος για τον ίδιο και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
Στην έκθεση θα δοθεί έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζουν οι έξυπνοι μετρητές στο όραμα των Έξυπνων Δικτύων και της Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής (Advanced Metering Infrastructure). Θα εκτεθούν έξυπνοι μετρητές που έχουν εγκατασταθεί στα πλαίσια υλοποίησης του SmartPV και επιπλέον θα γίνεται επίδειξη του κεντρικού συστήματος διαχείρισης τους που επιτρέπει την ανάκτηση μετρητικών δεδομένων από τους έξυπνους μετρητές εξ αποστάσεως με χρήση ασύρματης επικοινωνίας.
 
ΓεωΔιαΣ–GIS
Το ΓεωΔιαΣ – GIS επιτυγχάνει την έξυπνη διαχείριση και πληροφορική αξιοποίηση του Συστήματος της Αρχής μαζί με τις Συνδέσεις σε ηλεκτρονικό περιβάλλον γεωγραφικής απεικόνισης. Προσφέρει τη δυναμική διαχείριση της ανάπτυξης, ενεργοποίησης και λειτουργίας του διασυνδεδεμένου δικτύου και τροφοδοσίας των καταναλωπαραγωγών (prosumers). Το ΓεωΔιαΣ υποστηρίζει τα Συστήματα Μεταφοράς, Διανομής και Τηλεπικοινωνιών της Αρχής και αποτελεί μια από τις ισχυρότερες εφαρμογές GIS στη χώρα, έτοιμο να εξυπηρετήσει  τον Οργανισμό, τους καταναλωτές, άλλες υπηρεσιών του κράτους και συνεργάτες.
 
Στην έκθεση θα παρουσιαστεί χάρτης ο οποίος αποτυπώνει τις εγκαταστάσεις καινοτόμων τεχνολογιών στη χώρα, όπως απεικόνιση του συνόλου του εγκατεστημένου Φωτοβολταϊκού δυναμικού της χώρας, τα Αιολικά Πάρκα, τα μεγάλα Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Μονάδες Βιομάζας και τους Σταθμούς Φόρτισης e-charge.
 
Επιπρόσθετα θα υπάρχει παρουσίαση στην οθόνη με ποικιλία θεματικών χαρτών οι οποίοι θα απεικονίζουν το Σύστημα Μεταφοράς, χαρακτηριστικά αποσπάσματα του Συστήματος Διανομής, καθώς και διάφορα στατιστικά στοιχεία του Συστήματος και των Συνδέσεων.
 
  
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας