Η σημασία της απόδοσης και αξιοπιστίας των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

  02/02/2018 10:53
Η σημασία της απόδοσης και αξιοπιστίας των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν σήμερα την πιο διαδεδομένη τεχνολογία ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως με εγκατεστημένη ισχύ που φθάνει τα 400 GW. Η αποδοτικότητα και αξιοπιστία των φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) είναι χωρίς αμφιβολία ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους (οικονομικής και περιβαλλοντικής), την εξασφάλιση επενδύσεων, την ασφάλεια και πρόβλεψη της προσφοράς τους στο ενεργειακό μείγμα.  Έχοντας αυτά υπόψη η δράση με το ακρώνυμο “PEARL PV” που σημαίνει “Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data”, στοχεύει μέσα στα επόμενα τέσσερα περίπου χρόνια να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση και αξιοπιστία των ΦΒ συστημάτων στην Ευρώπη, καταλήγοντας σε χαμηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΦΒ συστήματα με ψηλότερη απόδοση παραγωγής, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (πέραν των 20 χρόνων όπως καθορίζουν οι κατασκευαστές) και μείωση του ενδεχόμενου ρίσκου σε επενδύσεις σε ΦΒ έργα.

Ο στόχος της δράσης PEARL PV που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST του Ορίζοντα 2020 και άρχισε στα τέλη του 2017, είναι να διαμορφώσει ένα δίκτυο ερευνητών και πραγματικών δεδομένων μακροπρόθεσμης απόδοσης συστημάτων από ολόκληρη την Ευρώπη, που θα αναλυθούν από εμπειρογνώμονες, με σκοπό να καθοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τα ΦΒ συστήματα, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσής του στο δίκτυο, και ο αντίκτυπος των κλιματικών χαρακτηριστικών στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Η δράση αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ώριμου ερευνητικού πεδίου για την ανάλυση ΦΒ συστημάτων, σε ό,τι αφορά το δυναμικό ακτινοβολίας, τη μακροπρόθεσμη ΦΒ αποδοτικότητα, και αλληλεπιδράσεις στο δίκτυο σε ένα διεθνές περιβάλλον, εντός και εκτός Ευρώπης.

1energy
Με χρώμα μπλε, πορτοκαλί και κόκκινο οι χώρες που συμμετέχουν στη Δράση Cost Pearl PV.

Από την Κύπρο στην εν λόγω δράση συμμετέχει το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte και το Ερευνητικό Κέντρο Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, με το οποίο υπάρχει Μνημόνιο Συνεργασίας. Εκπρόσωπος του Κέντρου Καινοτομίας της Deloitte και Επικεφαλής της Ομάδας Επικοινωνίας της Δράσης συμμετείχε πρόσφατα σε προγραμματισμένη συνάντηση των συμμετεχόντων στις Βρυξέλλες καθώς επίσης και στις ομάδες εργασίας (Working Groups) που συστάθηκαν για να πραγματοποιήσουν έρευνα με βάση μία κοινή τράπεζα δεδομένων και εργαλεία προσομοίωσης και μοντέλα που θα αναλύσουν και θα συγκρίνουν αυτά τα δεδομένα. 

2energy
Οι συμμετέχοντες της Δράσης Cost Pearl PV σε πρόσφατη συνάντηση στις Βρυξέλλες.

Πιο κάτω απεικονίζονται οι πέντε ομάδες εργασίας που εστιάζουν στους τομείς της παρακολούθησης, προσομοίωσης, αξιοπιστίας και αντοχής, των ΦΒ ενσωματωμένων σε κτήρια, και των δικτύων.

 

3energy

Οι πέντε ομάδες εργασίας της Δράσης Cost Pearl PV. 

Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου θα ζητηθεί ανατροφοδότηση από εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερομένους καθώς επίσης εμπλοκή νέων συμμετεχόντων στο ερευνητικό δίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου https://www.pearlpv-cost.eu/ ή στο Κέντρο Καινοτομίας της Deloitte (τηλ.25868611, email: eloucaidou@deloitte.com).

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας