Αντιμετώπιση επιπτώσεων από τη γεώτρηση στον «Ονισήφορο»

Κώστας Μηλικούρης  21/04/2017 15:45
Αντιμετώπιση επιπτώσεων από τη γεώτρηση στον «Ονισήφορο»

Οι όποιες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη γεώτρηση που θα διενεργήσει στο τεμάχιο 11 η TOTAL θα αντιμετωπιστούν, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη που διενήργησε για λογαριασμό της TOTAL η RSK Environment Ltd (RSK).
 
H μελέτη, σημειώνεται, συντάχθηκε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος, και «τις εταιρικές πολιτικές και δεσμεύσεις βέλτιστων πρακτικών της TOTAL». 
 
Έγινε επίσης στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Συμβολαίου Αναλογικού Καταμερισμού Έρευνας και Παραγωγής στο Οικόπεδο 11, το οποίο η εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα με την Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Στη μελέτη Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΑΠΚΕ) γίνεται αναφορά σε «σφαίρες επιρροής» του έργου και συγκεκριμένα στο οικόπεδο 11 όπου θα διενεργηθεί η γεώτρηση, τη διαδρομή από και προς το οικόπεδο τόσο από το λιμάνι Λεμεσού, όσο και από το Αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς επίσης και στο λιμάνι Λεμεσού όπου θα βρίσκεται η βάση εφοδιασμού των εργασιών, τις παράκτιες περιοχές που δυνατό να επηρεαστούν και γενικότερα στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Στο πλαίσιο της έρευνας, αναφέρεται έγιναν και προσομοιώσεις για ενδεχόμενα ατυχήματα που δυνατό να προκύψουν, όπως μια ενδεχόμενη πετρελαιοκηλίδα στην περιοχή του γεωτρύπανου, με απελευθέρωση καυσίμων από σκάφη που θα εξυπηρετούν τη γεώτρηση καθώς επίσης και από μια πιθανή έκρηξη στο φρεάτιο.
 
Επίσης γίνεται αναφορά σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια της οποίας οι ενδιαφερόμενοι «κλήθηκαν για να εξοικειωθούν με τα συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και των προτεινόμενων μέτρων μετριασμού». 
 
Η μελέτη υπεισέρχεται με λεπτομέρεια σε σωρεία λεπτομερειών επιπτώσεων που δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια της γεώτρησης στον «Ονισήφορο» όπως οι απορρίψεις υγρών και άλλων υλικών από την γεώτρηση, οι απορρίψεις από το πλωτό γεωτρύπανο και τα σκάφη υποστήριξης όπως υγειονομικά απόβλητα, απόβλητα τροφίμων κ.α.
 
Γίνεται ακόμα μελέτη των επιπτώσεων στην ποιότητα του νερού στην περιοχή της γεώτρησης και τον βυθό, την υδατοκαλλιέργεια, τα ύδατα κολύμβησης, τον ναυτικό τουρισμό και γενικότερα στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
 
Η μελέτη παραθέτει σειρά μέτρων που θα ληφθούν για αντιμετώπιση των αποβλήτων που θα προκύψουν καθώς και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη βάση τόσο της εθνικής νομοθεσίας όσο και των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων, κανονισμών και οδηγιών.
 
Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και σύσταση για μεταφορά των στερεών αποβλήτων που θα παράγονται από το πρόγραμμά των γεωτρήσεων στην ακτή για ανακύκλωση ενώ συστήνεται η διεξαγωγή έρευνας εκκαθάρισης της περιοχής μετά τις εργασίες γεώτρησης «ώστε να εξασφαλισθεί ότι οποιαδήποτε θαλάσσια απορρίμματα έχουν αφαιρεθεί από το θαλάσσιο πυθμένα γύρω από το φρεάτιο».
 
Λαμβάνονται ακόμα υπόψη οι διαδρομές των σκαφών που θα υποστηρίζουν το όλο έργο για μετριασμό και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους χρήστες της θάλασσας και κυρίως τη ναυτιλία και την αλιεία αλλά και την υδατοκαλλιέργεια και τον θαλάσσιο τουρισμό στην παράκτια ζώνη.
 
TOTAL 11

 
Μελετήθηκαν επιπτώσεις και για την ακοή των ψαριών
 
Ένα άλλο στοιχείο με το οποίο καταπιάνεται η μελέτη αφορά την ποιότητα του αέρα για το οποίο παρατηρείται ότι θα γίνεται χρήση καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο 3,5% κατά μάζα τόσο στο χώρο της γεώτρησης όσο και στη βάση εφοδιασμού στο λιμάνι Λεμεσού.
 
Στο πλαίσιο της μελέτης διενεργήθηκε προσομοίωση του θορύβου από το γεωτρύπανο και τα σκάφη υποστήριξης για να αντιμετωπιστεί ο «δυνητικός τραυματισμός / απώλεια ακοής θαλάσσιων θηλαστικών».
 
Για το σκοπό αυτό προτείνεται σειρά μέτρων όπως:
 
  • Χρήση μαλακών διαδικασιών εκκίνησης για τα αεροβόλα
  • Χρήση εκπαιδευμένων παρατηρητών θαλάσσιων θηλαστικών (ΜΜΟ) παρακολούθηση της ζώνης αποκλεισμού και καθυστέρηση στην εκκίνηση των αεροβόλων, όταν παρατηρούνται κητοειδή εντός της ζώνης
  • Χρήση συσκευών παθητικής ακουστικής παρακολούθησης (ΡΑΜ) για την ανίχνευση κητοειδών κατά τη διάρκεια εργασιών VSP
 
 
Η μελέτη έλαβε επίσης υπόψη το ενδεχόμενο ύπαρξης αρχαιολογικών στοιχείων στο χώρο της γεώτρησης και σημειώνει ότι αρχαιολογική έκθεση από ειδικό αρχαιολόγο θαλάσσιων αρχαιοτήτων, η οποία υποβλήθηκε στις αρχές, και πλάνα βίντεο στην περιοχή επιβεβαίωσε την απουσία αρχαιολογικών χαρακτηριστικών.
 
Όσον αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις από το όλο έργο η μελέτη σημειώνει τις ευκαιρίες εργασίας που θα δημιουργηθούν επισημαίνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για απασχόληση τοπικού δυναμικού και διαφήμιση των κενών θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.
 
Επιπλέον σημειώνεται η ανάπτυξη Σχεδίου Υγείας για το προσωπικό που θα απασχολείται στο έργο καθώς επίσης και η ετοιμασία Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για απρόβλεπτα γεγονότα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων.
Μεταξύ άλλων επισημαίνεται και η ετοιμασία Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Έκρηξης, το οποίο περιλαμβάνει σχέδια έκτακτης ανάγκης για σφράγιση του φρεατίου της γεώτρησης.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας