GDL Green Energy Group: Πρασινίζει το μέλλον

Μαρία Πηλείδου  30/09/2016 09:28
GDL Green Energy Group: Πρασινίζει το μέλλον

Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας έχει τεράστια προοπτική και εξαιρετική δυναμική. H πράσινη ενέργεια είναι το μέλλον. Αυτό σκέφτηκαν οι τρεις επενδυτές Dimi Morozov, Leonid Lavrentiev και Γιώργος Γεωργίου και με κοινό όραμα την ανάπτυξη του τομέα της πράσινης ενέργειας στην Κύπρο ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας τον όμιλο GDL Green Energy.
 
Κύριε Γεωργίου, πείτε μας λίγα λόγια για τον όμιλο GDL Green Energy Group;
Ο όμιλος GDL Green Energy στελεχωμένος με μια ομάδα έμπειρων ειδικών στον τομέα της πράσινης ενέργειας,  αποτελείται από ένα δυναμικό και ευέλικτο συγκρότημα εταιρειών το οποίο δραστηριοποιείται και προσφέρει λύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Θέρμανσης / Κλιματισμού και Ενεργειακών Υπηρεσιών. Μπορεί να εξυπηρετήσει από το πιο μικρό νοικοκυριό μέχρι τη μεγαλύτερη βιομηχανία. Το μήνυμα του ομίλου είναι «Let’s green your future today». «Ας πρασινίσουμε το μέλλον σου σήμ
ερα» και αυτός είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους του ομίλου. Να κατακτήσει μια ηγετική θέση στον τομέα της πράσινης ενέργειας και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ΑΠΕ και ΕΞΕ, να αναπτύξει τον τομέα συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
 
Ποιες είναι οι δραστηριότητες του ομίλου; Από ποιες εταιρείες αποτελείται; Ποια προϊόντα / υπηρεσίες προσφέρει; 
Ο όμιλος παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Συνεργάζεται με παγκοσμίως κορυφαίους προμηθευτές και πρωτοπορεί στην εισαγωγή και υλοποίηση των πιο καινοτόμων λύσεων. Μέσα από τις τέσσερις θυγατρικές του εταιρείες προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις. Πιο συγκεκριμένα:
H SunTechnics δραστηριοποιείται αποκλειστικά με τις τεχνολογίες χρήσης της αστείρευτης ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και βοηθά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να κάνουν τον ήλιο σύμμαχό τους με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Οι τομείς δραστηριοποίησης είναι:
•    Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα (οικιστικό net metering)
•    Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής (εμπορικά)
•    Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα (οικιστικά, φωτιστικά)
•    Ανακύκλωση και άντληση νερού με φωτοβολταϊκά συστήματα
•    Ηλιοθερμικά συστήματα (οικιστικά και εμπορικά)
•    Συμμετοχή / συμβολή σε έργα ESCo (Energy Services Companies)

Επίσης, η SunTechnics έχει αναλάβει τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των πάρκων για 20 χρόνια, πρωτοπορώντας έτσι στον τομέα συντήρησης έργων. 
Ο Willis Carrier ήταν ο εφευρέτης του πρώτου κλιματιστικού. Η εταιρεία Carrier αποτελεί σήμερα έναν παγκόσμιο ηγέτη στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού, με εκατομμύρια ευχαριστημένους πελάτες και έχοντας στο ενεργητικό της έργα-προκλήσεις όπως η Καπέλα Σιστίνα, το Μουσείο Ακρόπολης, ο Λευκός Οίκος, κ.α. Είμαστε πολύ περήφανοι που μέσω της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου GDL Green Energy Group, AirWaySolutions, αντιπροσωπεύουμε αυτό το όνομα παγκόσμιου κύρους στην κυπριακή αγορά. Η AirWaySolutions αναλαμβάνει τη διανομή και προώθηση των προϊόντων Carrier, τα οποία είναι:
•    Οικιακά κλιματιστικά Residential
•    Light commercial
•    Κεντρικά συστήματα κλιματισμού VRF
•    Κεντρικά συστήματα κλιματισμού με ψύκτες (chillers), αντλίες θερμότητας (Heat Pumps) και FCU νερού
Η άριστη τεχνική υποστήριξη στις εγκαταστάσεις εμπορικού και βιομηχανικού κλιματισμού Carrier γίνεται από την SAcS.
 
Η CYPV Energy δημιουργήθηκε για να προχωρήσει στην υλοποίηση ανάπτυξης πέντε μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην Κύπρο για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Τα πάρκα, συνολικής ισχύος 11,9 MW, τα οποία βρίσκονται στο Δάλι, Νήσου, Παλαιομέτοχο, Φρέναρος και Μαλούντα, είναι ανάμεσα στα πρώτα φωτοβολταϊκά έργα μεγάλου μεγέθους που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο και που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development EBRD) με €10 εκατ., με τη μέθοδο Project Financing. Η άδεια κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάρκων εξασφαλίστηκε από τον μειοδοτικό διαγωνισμό του Υπουργείου Ενέργειας και Εμπορίου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2013. Τα έργα αυτά θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Κύπρου αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη του τομέα της παραγωγής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του πρώτου πάρκου στο Δάλι. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει ενδιαφέροντα περιβαλλοντικά στοιχεία που αφορούν τα πάρκα.
   
 
Αποφυγή έκλυσης CO2 για κάθε χρόνο λειτουργίας (σε τόνους)
Αντιστοιχία σε αυτοκίνητα / χρόνο
Δάλι
1490
1100
Νήσου
1505
1111
Παλαιομέτοχο
1553
1146
Φρέναρος
4630
3418
Μαλούντα
3035
2240
 
Τέλος, η Energy & Beyond παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας, διενεργεί σχετικές μελέτες με στόχο τις ενεργειακές αναβαθμίσεις ενώ δραστηριοποιείται και ως Πάροχος Ενεργειακών Υπηρεσιών ESCOs (Energy Services Companies).
 
Ποια είναι τα δυνατά σημεία του ομίλου;
Το πρώτο δυνατό σημείο είναι τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, την ανάπτυξη των οποίων έχει αναλάβει η CYPV σε συνεργασία με την SunTechnics, η οποία έχει και μακροχρόνιο συμβόλαιο συντήρησης. Έχουμε αναφέρει πιο πάνω τις πληροφορίες για τα πάρκα. 
Η ανάπτυξη των EsCO (Energy Services Companies) αποτελεί για τον όμιλο έναν στρατηγικό στόχο και ακόμα ένα δυνατό μας σημείο. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι καθώς, έχουμε φτάσει σε ένα αρκετά ώριμο σημείο. Βάσει της συμφωνίας με τον συνεργάτη μας, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πλέον σε θέση να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική EsCO, καθώς διαθέτουμε τα τέσσερα αναγκαία συστατικά για αυτό. Αυτά τα συστατικά είναι: 1. τα αναγκαία κεφάλαια, 2. την τεχνογνωσία μέσω των έμπειρων στελεχών μας να στηρίξουμε το προϊόν / τεχνολογία που προτείνουμε. 3. το know-how του νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη εξειδικευμένων νομικών συμβολαίων μέσω του δικτύου των συνεργατών μας σε Κύπρο και εξωτερικό και 4. τον μηχανισμό της αξιολόγησης των οικονομικών μοντέλων, σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία εφαρμογής των EsCOs. 

Τα δυνατά ονόματα – εταιρείες τις οποίες αντιπροσωπεύουμε και με τις οποίες συνεργαζόμαστε, είναι επίσης ένα σημείο που μας διαφοροποιεί. Ονόματα παγκόσμιου κύρους και αξιοπιστίας στην αγορά των φωτοβολταϊκών πλαισίων όπως η SolarWatt και η Recom, στον κλιματισμό όπως η Carrier, η Siemens, στα βιομηχανικά προϊόντα όπως ο Χρυσαφίδης, είναι οι στρατηγικές συνεργασίες τις οποίες ο όμιλος έχει επιλέξει με αυστηρά κριτήρια, με κυριότερα γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών του.

Έχω αφήσει το πιο σημαντικό δυνατό μας σημείο για το τέλος. Αυτό είναι οι άνθρωποί μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δυναμική ομάδα των ειδικών μας, οι οποίοι με κοινό όραμα, καταθέτουν τις γνώσεις και την πείρα τους και εργάζονται μεθοδικά και ομαδικά για να κατακτηθούν οι στόχοι του ομίλου. Η δύναμη του ομίλου είναι πάνω απ’ όλα οι άνθρωποί του!
 
GREEN ENERGY

 
 
Ποιες είναι οι προοπτικές του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας;
Η ηλιακή ενέργεια είναι αστείρευτη. Με την ορθολογική αξιοποίησή της θα μπορούσαν να υπερκαλυφθούν οι ανάγκες ενέργειας παγκοσμίως. Την ίδια στιγμή, οι τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια εξελίσσονται ραγδαία ενώ αναγνωρίζοντας αυτή τη δυναμική, οι ενεργειακές πολιτικές των κρατών αλλάζουν. Όλα δείχνουν ότι ο ήλιος θα αποτελέσει την κυριότερη πηγή ενέργειας του κοντινού μέλλοντος. Συμπερασματικά, οι προοπτικές των κλάδων ΑΠΕ και ΕΞΕ είναι τεράστιες. Η Κύπρος ακολουθώντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται να φτάσει τον στόχο του 13% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι το 2020. Σήμερα Αξίζει να σημειώσουμε ότι την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί ραγδαία η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Στην αύξηση συνέβαλαν τα σχέδια χορηγιών του κράτους καθώς και η μείωση του κόστους εγκατάστασης. Ωστόσο, οι προσπάθειες όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ και ΕΞΕ πρέπει να εντατικοποιηθούν ώστε να κατακτήσουμε τον στόχο της βέλτιστης αξιοποίησης και ανάπτυξης των τομέων. Η ανάπτυξη αυτή απαιτεί παροχή σταθερών κινήτρων για την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας. Το κράτος καλείται να βρει τους μηχανισμούς που θα παρέχουν σχέδια χρηματοδότησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τα οποία θα είναι σταθερά, υλοποιήσιμα, βιώσιμα και κυρίως αυτόνομα. Αυτή είναι και η προσπάθεια των οργανωμένων φορέων και συνδέσμων του κλάδου όπως η Επιτροπή Ενέργειας της ΟΕΒ, ο ΣΕΑΠΕΚ, ΠΑΣΕΕΞΕ. 

Ποια είναι τα πλάνα και οι στόχοι του ομίλου για την επόμενη πενταετία;
Η ανάπτυξη συνεργασιών στο εξωτερικό αποτελεί για τον όμιλο σημαντικό στόχο. Η αγορά του Ιράν διαφαίνεται ενδιαφέρουσα και με εξαιρετικά μεγάλη προοπτική. Έχουμε ανοίξει γραφείο στην Τεχεράνη, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει τις ανάγκες της αγοράς στο Ιράν και είμαστε σε επαφή με σχετικούς φορείς και αντίστοιχες επιχειρήσεις της χώρας θέτοντας τις βάσεις για μια δυνατή συνεργασία. 
Σημαντικός άξονας ανάπτυξης των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας είναι η υιοθέτηση της χρήσης των ESCOs (Εnergy Service Companies) Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών, ένα κομμάτι που ο όμιλος GDL Green Energy Group αναπτύσσει συνεχώς. Οι εταιρείες σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την αποδοτικότερη λύση ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων ενώ το πιο σημαντικό μπορούν να χρηματοδοτήσουν το έργο ή να παρέχουν άμεσες και βιώσιμες λύσεις χρηματοδότησης. Έτσι, το ρίσκο για την επιχείρηση μειώνεται σημαντικά και προσφέρεται η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής των απαιτούμενων ενεργειακών αναβαθμίσεων. Η εταιρεία Esco πρέπει να έχει ενταγμένο ενεργειακό ελεγκτή. Στο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου ανήκουν τρεις ενεργειακοί ελεγκτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στις τρεις κατηγορίες Κτιρίου, Βιομηχανίας και Μεταφορών. Περαιτέρω, η Energy & Beyond, θυγατρική του ομίλου GDL Green Energy Group είναι εγγεγραμμένη ESCo στο μητρώο παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού.
 
Ακόμα ένας στόχος του ομίλου αποτελεί η συνεχής αναζήτηση και εξεύρεση νέων τεχνολογιών που αφορούν τους τομείς δραστηριοποίησής του. Για παράδειγμα, τα νέα φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας Glass-Glass
http://www.geg.com.cy/bipv/photovoltaic-panel-36m-l-glass-technology-glass-glass-module/ του προμηθευτή μας SOLARWATT, ενός από τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά εξελιγμένα εργοστάσια της Γερμανίας, αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος στην κυπριακή αγορά. Περαιτέρω, ο όμιλος αναζητά συνεχώς νέες συνεργασίες οι οποίες θα του δώσουν την ευκαιρία να προσφέρει πρωτοπόρα και καινοτόμα προϊόντα στην αγορά όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια με χρώμα, με όψη υλικών όπως μάρμαρο, φωτοβολταϊκά πλαίσια για επένδυση προσόψεων κτιρίων, κλπ.
Τέλος, άλλος ένας σημαντικός στρατηγικός στόχος του ομίλου είναι η περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη των επενδύσεων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στόχος που δύναται να επιτευχθεί στα πλαίσια ανάπτυξης της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού. Έτσι, η δραστηριοποίηση του ομίλου σε παρόμοιου τύπου επενδύσεις όπως η κατασκευή των πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 11,9 MW όπως παρουσιάστηκαν πιο πάνω, αποτελεί στόχο σπουδαίας σημασίας.
 
Πληροφορίες για τον όμιλο μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα www.geg.com.cy 
Ο όμιλος GDL Green Energy Group συμμετέχει στην έκθεση Save Energy 2016 στο περίπτερο 634. 
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας