Τα μεταπτυχιακά του ΤΕΠΑΚ στην ενέργεια

  30/09/2016 09:09
Τα μεταπτυχιακά του ΤΕΠΑΚ στην ενέργεια

Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων προσφέρει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση της τάξης του 66% στις αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές από το 2014. 

Το μεταπτυχιακό προσφέρεται από τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος Μάστερ στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων είναι οι ακόλουθοι:
•    Κατανόηση προηγμένων περιβαλλοντικών θεμάτων και των επιδράσεων τους στην ποιότητα ζωής και τη κοινωνική ανάπτυξη.
•    Καθορισμός των επιστημονικών ζητημάτων που προκύπτουν από ολοκληρωμένη ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη σχετικούς χωροταξικούς ή/ και χρονικούς περιορισμούς.
•    Σχεδιασμός και εκτέλεση ανεξάρτητων περιβαλλοντικών ερευνών με βάση τα ακαδημαϊκά πρότυπα.
•    Σχεδιασμός στρατηγικών για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων και θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης.
•    Συνεργασία με φορείς/ αρχές/ λοιπούς ενδιαφερόμενους και ειδικούς σε σχετικούς και άλλους τομείς, με στόχο τον από κοινού εντοπισμό, ανάλυση και επίλυση των σχετικών προβλημάτων.
•    Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στον τομέα της Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Όπως επισημαίνει το ΤΕΠΑΚ, το μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης που προέρχονται από ευρύ πεδίο Επιστημών όπως είναι η Περιβαλλοντική Επιστήμη ή/ και Τεχνολογία, η Μηχανική, η Διαχείριση, τα Οικονομικά καθώς και από άλλα επιστημονικά πεδία όπως είναι η Χημεία, η Βιολογία, η Φυσική κλπ.
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 96 ECTS, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Διατριβής Μάστερ, η οποία λαμβάνει 40 ECTS.
Η διάρκεια των σπουδών είναι 16 μήνες, οι απόφοιτοι του προγράμματος μέχρι στιγμής είναι 100 και ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ανέρχεται στις 25 ετησίως. 

Ενεργειακά Συστήματα

Παράλληλα, σημαντική επιτυχία παρουσιάζει και το μεταπτυχιακό Ενεργειακά Συστήματα που προσφέρει το ΤΕΠΑΚ. Μάλιστα, το πρόγραμμα σημειώνει 500% αύξηση στις αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές από το 2014 μέχρι σήμερα. 
Προσφέρεται στη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και οι βασικοί στόχοι του είναι: 
-     Να μπορούν οι απόφοιτοι να συνεχίζουν με ευκολία σε μεταπτυχιακό διδακτορικού επιπέδου και σε αυτοδύναμη έρευνα. 
-    Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες και γνώσεις σε θέματα βασικής μηχανικής υποδομής καθώς και σε θέματα ενέργειας (Υπολογιστικές μέθοδοι, Ανώτερα μαθηματικά, Προχωρημένη ρευστομηχανική, Προχωρημένη θερμοδυναμική). 
-    Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες της δομής των υλικών, των ιδιοτήτων τους και των προηγμένων εφαρμογών τους σε θέματα ενέργειας.
-    Να ενισχυθεί η δυνατότητα επικέντρωσης σε εξειδικευμένα θέματα υδρογονανθράκων, φωτοβολταϊκών,  αυτοματοποίησης, υλικών, και ενέργειας. 
-    Να αναπτυχθεί η ικανότητα για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας ανώτατου επιπέδου. 
-    Να αναπτυχθεί η ικανότητα για συγγραφή και δημοσίευση εργασιών. 
-    Να αναπτυχθεί η ικανότητα για ανεξάρτητη και εφευρετική προσέγγιση σε θέματα προτυποποίησης και σχεδιασμού ενεργειακών μηχανολογικών συστημάτων.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Διατριβής Μάστερ, η οποία λαμβάνει 35 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Η διάρκεια των σπουδών είναι 13 μήνες (MSc με διατριβή) ή 18 μήνες (MSc χωρίς διατριβή). Ετησίως προσφέρονται 15 θέσεις σε φοιτητές για αυτό το πρόγραμμα. 

 

ΤΕΠΑΚ

 

ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 
Ωστόσο, το ΤΕΠΑΚ προσφέρει και Προπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα «Διοίκησης» (Management) με εξειδίκευση στη «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων» στην σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.  


Οι στόχοι της κατεύθυνσης στη «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων» είναι:
-    Να προετοιμάσει τους αποφοίτους για να εργαστούν στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων στις αγορές ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
-    Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση αλλά και τις ικανότητες για μια επιτυχημένη καριέρα στη διοίκηση ενεργειακών πόρων, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
-    Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις οικονομικής, νομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πτυχής στον τομέα της ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
-    Να καλλιεργήσει στους φοιτητές τις αναλυτικές ικανότητες για να αντεπεξέλθουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του τομέα ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
-    Να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικής αλλά και επαγγελματικής εμπειρίας.


Το διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών παρέχει εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στη «Διοίκησης Ενεργειακών Πόρων». Κατά τα πρώτα δύο έτη σπουδών τους, οι φοιτητές αποκτούν σφαιρική γνώση γύρω από γενικά θέματα στη διοίκηση επιχειρήσεων. Παρακολουθούν εισαγωγικά μαθήματα στη διοίκηση, επιχειρηματικότητα, διοίκηση ενεργειακών πόρων, οικονομικά, χρηματοοικονομικά, μαθήματα γενικής εκπαίδευσης και εκμάθησης ξένης γλώσσας. Κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών τους, οι φοιτητές εξειδικεύονται στη «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων» μέσα από την παρακολούθηση συναφών μαθημάτων προχωρημένου επιπέδου. Παράλληλα, στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διενεργήσουν πρακτική εξάσκηση ή να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη υπό την επίβλεψη καθηγητών της Σχολής. 
Για την απόκτηση πτυχίου στη «Διοίκηση» απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ). Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα χρόνια και κάθε χρόνο προσφέρονται 40 θέσεις σε φοιτητές. 

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας