Ελληνική "ενέργεια" στο ΧΑΚ 

  26/07/2016 09:01
Ελληνική "ενέργεια" στο ΧΑΚ 

Στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου θα διαπραγματεύονται από την 29 Ιουλίου οι μετοχές του Ομίλου Εταιρειών R Energy 1, καθώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την εισαγωγή τους.
Η τιμή εισαγωγής διαμορφώνεται στα €725 ανά μετοχή και η Κεφαλαιοποίηση θα ανέλθει στα €8.625 εκατ. 

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «η R Energy 1 πρόσφατα ολοκλήρωσε την εξαγορά 22 φ/β πάρκων στην Ζάκυνθο, αυξάνοντας έτσι τα φ/β πάρκα που κατέχει στα 25. Πλέον η συνολική δυναμικότητα της παραγόμενης Ενέργειας ανέρχεται στα 3,2 MW.

Τον Απρίλιο, ο Όμιλος έλαβε μια από τις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά στην Πιστοληπτική Διαβάθμιση ανάμεσα στις εταιρείες ΑΠΕ (ΒΒ κατά την ICAP / European Securities and Markets Authority), πιστοποιώντας έτσι το ιδιαίτερα χαμηλό ρίσκο της επένδυσης καθώς και το υψηλότατο ποσοστό εξυπηρέτησης Δανεισμού του Ομίλου. 

Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, ο Όμιλος προχώρησε σε σημαντική μείωση του δανεισμού του, ενώ βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις με Εγχώριο Τραπεζικό Ίδρυμα για την ανάληψη των Δανειακών Υποχρεώσεων που προέρχονται από τις υφιστάμενες εταιρείες που εξαγόρασε η εταιρεία. Κάτι τέτοιο θα μειώσει σημαντικά το ύψος του Επιτοκίου Δανεισμού, καθώς και το συνολικό ποσό που δαπανάται ετησίως για την κάλυψη αυτού, απελευθερώνοντας έτσι πολύτιμο κεφάλαιο που θα προορισθεί για την επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης.

Τέλος, η R Energy 1 εξέδωσε με επιτυχία (κάλυψη κατά 75% προ της ημέρας εισαγωγής) Διαπραγματεύσιμο Ομολόγο Υψηλής Πιστοληπτικής Διαβάθμισης, ποσού 4,9 εκατ. ευρώ και 7ετούς Διάρκειας με απόδοση στο 8,25%».

Ποια είναι η R Energy 1
Βασικός μέτοχος της R Energy 1 είναι ο Γεώργιος Μ. Ρόκας, ένα πρόσωπο με εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο των ΑΠΕ στην Ελλάδα. 
Ο όμιλος Ρόκα ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την κατασκευή Αιολικών Πάρκων στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν του ανατέθηκε από τη ΔΕΗ η κατασκευή 5 πάρκων συνολικής ισχύος 10,2 ΜW. Μέσα από μια πορεία 40 χρόνων η «Ρόκας ΑΒΕΤΕ» διεκπεραίωσε πολλά έργα για λογαριασμό μεγάλων ελληνικών εταιρειών όπως η ΔΕΗ, το Λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας, την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, τα Ελληνικά Ναυπηγεία, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, την Τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, το Αλουμίνιο Ελλάδας, τη Βιοχάλκο, τη Χαλυβουργία Θεσσαλίας, τη Χότσιτφ και άλλους.

Ο όμιλος Ρόκα είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πραγματοποίησε επενδύσεις στην Ενέργεια μέσω της μεθόδου «Project Finance» μέσα από τη συνεργασία του με τη BNP PARIBAS το 1999. Το ποσό που επενδύθηκε τότε έφτανε τα €73,4 εκατ. Η εταιρεία έδειξε επίσης από νωρίς το ενδιαφέρον της και για την Ηλιακή Ενέργεια, καθώς τον Απρίλιο του 2001 ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 171.6 ΚW, στο νομό Λασιθίου στην Κρήτη. Το συγκεκριμένο έργο ήταν ένα από τα πρώτα τέτοιου μεγέθους στην Ελλάδα. Σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 7 χρόνων ο όμιλος Ρόκα κατάφερε να κατασκευάσει Αιολικά Πάρκα ισχύος πάνω από 250 MW σε όλη την Ελλάδα, από τα οποία περίπου τα 200 MW ανήκαν στην εταιρεία και λειτουργούσαν για λογαριασμό της. Πέρα από την Αιολική και την Ηλιακή Ενέργεια, ο όμιλος Ρόκα είχε να επιδείξει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και την κατασκευή Υδροηλεκτρικών αλλά και Θερμοηλεκτρικών μονάδων, καθώς μεταξύ άλλων είχε αναμειχθεί στην κατασκευή τέτοιων σταθμών στη Μεσοχώρα, την
Πλατανόβρυση και το εργοστάσιο Λαυρίου.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας