Έρχεται ελάφρυνση των ενεργοβόρων βιομηχανιών στην Ελλάδα

  08/07/2016 13:03
Έρχεται ελάφρυνση των ενεργοβόρων βιομηχανιών στην Ελλάδα

  
Σημαντικές αλλαγές στην κατανομή του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με σαφή ελάφρυνση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, προτίθεται να υιοθετήσει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προσαρμογής που ετοιμάζει.
Είναι γνωστό ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Κομισιόν ζητάει επίμονα από την κυβέρνηση να αιτιολογήσει τη σημερινή κατανομή, ωστόσο η πρόθεση για αλλαγές δεν είναι μόνον αποτέλεσμα των πιέσεων των ευρωπαίων. Αντίθετα αντιμετωπίζεται από το ΥΠΕΝ ως μέρος της συνολικής παρέμβασης στον τομέα των ΑΠΕ, του ΕΤΜΕΑΡ και του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.
Το Πρόγραμμα Προσαρμογής που διαμορφώνεται αυτή την περίοδο έχει σκοπό να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που δίνουν οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία της ενεργοβόρου βιομηχανίας και ταυτόχρονα να διασφαλίσει βασικές πολιτικές επιλογές για προστασία των καταναλωτών αλλά και τομέων της οικονομίας που χρήζουν υποστήριξης.
Το Πρόγραμμα Σύγκλισης είναι απαραίτητο βήμα για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Απριλίου 2014 και στοχεύουν, κατά κύριο λόγο, στην υιοθέτηση μέτρων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ενεργοβόρου ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε αντιστάθμισμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών στους τομείς ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
Στις κατευθυντήριες γραμμές υπάρχει η πρόβλεψη να τίθεται ανώτατο πλαφόν στις «πρόσθετες δαπάνες προς ΑΠΕ» (δηλαδή το ΕΤΜΕΑΡ) που πληρώνουν όσες επιχειρήσεις θεωρούνται ενεργοβόρες, και ειδικότερα όσες θεωρούνται «εντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας» (electro-intensity).  Το πλαφόν αυτό είναι το 0,5% της προστιθέμενης αξίας κάθε επιχείρησης όταν η επιχείρηση πληρώνει σε ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από το 20% των συνολικών δαπανών της, και 4% της προστιθέμενης αξίας όταν η επιχείρηση πληρώνει σε ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από το 10% των συνολικών δαπανών της .
Η υιοθέτηση μιας τέτοιας ρύθμισης θα ωφελήσει τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες της Υψηλής Τάσης (μέταλλα, χαλυβουργίες, τσιμέντα κ.λπ.), αλλά και πολλές της Μέσης Τάσης, οι οποίες δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη σήμερα εθνική ρύθμιση  (πλαφόν περίπου 1 εκατ. ευρώ ανά θέση κατανάλωσης).
Από την άλλη, η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει το πλεονέκτημα ότι δεν ωφελεί «οριζόντια» όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, παρά μόνον όσες είναι πραγματικά ενεργοβόρες, επιτρέποντας έτσι την άσκηση βιομηχανικής πολιτικής. Πρόκειται, δε, για ρύθμιση που προκρίνεται ευθέως από τις Γενικές Διευθύνσεις Ενέργειας και Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει το ΥΠΕΝ είναι πως θα εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ενεργοβόρους επιχειρήσεις χωρίς να πρέπει να αυξηθεί το ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουν άλλες κατηγορίες καταναλωτών και συγκεκριμένα εκείνες των οποίων το ΕΤΜΕΑΡ βρίσκεται κάτω από τη μεσοσταθμική τιμή. Όπως προαναφέρθηκε, σε αυτή την κατηγορία καταλέγονται  μεγάλοι καταναλωτές της Μέσης Τάσης (ξενοδοχεία, αλυσίδες λιανικής, τράπεζες κ.λπ.), οι βιομηχανίες που δεν είναι εντάσεως ενέργειας, αλλά και οι αγρότες.
Οι πληροφορίες του energypress αναφέρουν ότι οι προσπάθειες του ΥΠΕΝ κατατείνουν στο να οργανώσει την κατάλληλη τεκμηρίωση ώστε να διατηρήσει και για αυτές τις κατηγορίες πελατών την ευνοϊκή μεταχείριση που έχουν και σήμερα. «Ο αγροτικός τομέας, οι σιδηρόδρομοι, τα ορυχεία, αλλά και τα Νοσοκομεία, τα ΑΕΙ κ.λπ., είναι και αυτά υπό μιαν έννοια «βιομηχανίες» της χώρας που πρέπει να προστατευθούν» δηλώνει στο energypress αρμόδιος παράγοντας, περιγράφοντας ουσιαστικά τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι αλλαγές στην κατανομή του ΕΤΜΕΑΡ.
Αντίθετα, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα επιβαρυνθούν από την ανακατανομή του ΕΤΜΕΑΡ οι επιχειρήσεις της Μέσης Τάσης που δεν έχουν πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος ή των οποίων το ρεύμα δεν αποτελεί βαρύνοντα παράγοντα του κόστους παραγωγής τους.

Πηγή:energypress.gr
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας