Κοινοπραξία πετρελαϊκών για τερματικό υγραερίου στο Βασιλικό

  30/06/2016 11:58
Κοινοπραξία πετρελαϊκών για τερματικό υγραερίου στο Βασιλικό

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd ("PHL") ανακοινώνει ότι έχει προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας μετόχων με τις εταιρείες Hellenic Petroleum Cyprus Ltd, Intergaz Ltd και Synergas Ltd, οι οποίες επίσης διαθέτουν ιδιόκτητα τερματικά αποθήκευσης υγραερίου στη Λάρνακα, για τη δημιουργία κοινοπραξίας υπό τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και με προτεινόμενη επωνυμία Vassiliko LPG Plant Ltd ("VLP"). 
 
Σε ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι η συμφωνία υπογράφηκε την Παρασκευή (17 Ιουνίου) και εντάσσεται στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης των εργασιών της PHL και ειδικότερα στον τομέα αποθήκευσης, διαχείρισης και εμπορίας υγραερίου. Σκοπός της VLP, τονίζεται στην ανακοίνωση, «είναι η κατασκευή τερματικού υγραερίου σε γη που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό στους μετόχους της κοινοπραξίας από την Κυβέρνηση εντός της Βιομηχανικής και Ενεργειακής Περιοχής Βασιλικού».
 
Σημειώνεται εξάλλου ότι «με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων, η VLP θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου εντός του τερματικού». Επιπρόσθετα, θα λειτουργεί μονάδα ελέγχου και επιδιόρθωσης κυλίνδρων υγραερίου. 
 
Επίσης τονίζεται ότι τα εισοδήματα της κοινοπραξίας θα προέρχονται από τα τέλη αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου και από τη συντήρηση κυλίνδρων υγραερίου, ενώ η κοινοπραξία δεν θα εμπορεύεται υγραέριο. Κατόπιν μελέτης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, η PHL έκρινε ότι, λόγω του μικρού μεγέθους της τοπικής αγοράς και του ψηλού απαιτούμενου κεφαλαιουχικού κόστους, η μόνη βιώσιμη επιλογή μεταστέγασης των εγκαταστάσεων υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό είναι η δημιουργία κοινού τερματικού. «Η μεταστέγαση κρίθηκε αναγκαία μετά το σχετικό διάταγμα που εκδόθηκε από τον Δήμο Λάρνακας ως αρμόδια πολεοδομική αρχή και επικυρώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών προς όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα πετρελαιοειδών και διατηρούν εγκαταστάσεις στη Λάρνακα, συμπεριλαμβανομένης της PHL, για τερματισμό της λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων τους», σημειώνει σχετικά η Petrolina.
 
Στα 23 εκατ. ευρώ το κόστος
Μεταξύ άλλων, η εταιρεία εξηγεί ότι οι απαιτούμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες για την κατασκευή του έργου εκτιμούνται στα 23 εκατ. ευρώ περίπου και θα χρηματοδοτηθούν με συνδυασμό ιδίων πόρων των μετόχων και τραπεζικού δανεισμού. 
 
Παράλληλα, ο χρόνος κατασκευής του τερματικού υπολογίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία εξασφάλισης όλων των προαπαιτούμενων αδειών.
 
Απομένει έγκριση από ΕΠΑ
Με βάση τη συμφωνία μετόχων, η PHL θα κατέχει το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της VLP, ενώ η διοίκηση θα ασκείται σε ισοζυγισμένη βάση από τους τέσσερις μετόχους της. Η επένδυση γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση και θα λογίζεται βάσει της μεθόδου καθαρού συμφέροντος (equity method). Με την επένδυση στην VLP, η PHL προσβλέπει στη διατήρηση της κερδοφορίας της από τον τομέα εμπορίας υγραερίου. 
 
Καταληκτικά, η Petrolina διευκρινίζει ότι η δημιουργία της VLP υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού στην οποία θα υποβληθεί σχετικό αίτημα.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας