Επιτροπή Ενέργειας: Αναπτύσσοντας την Ενέργεια

Μαρία Πηλείδου  30/06/2016 11:22
Επιτροπή Ενέργειας: Αναπτύσσοντας την Ενέργεια

Με την εκλογή του κ. Χρήστου Μιχαηλίδη στην προεδρία της ΟΕΒ, τον Απρίλιο του 2014, δημιουργήθηκαν διάφορες επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν (προεδρεύουν) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΕΒ και απαρτίζονται από προέδρους διαφόρων εμπλεκομένων συνδέσμων όπως και μέλη του τομέα. 
 
Μια από αυτές ήταν και η Επιτροπή Ενέργειας η οποία αποτελεί το σημείο συνάντησης όλων των συνδέσμων και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Εξοικονόμησης Ενέργειας και της ενέργειας γενικότερα. Της επιτροπής ηγείται ο κ. Γιώργος Γεωργίου, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής GDL Green Energy Group, τονίζοντας πως κυριότερος στόχος είναι η συνεχής στήριξη των προσπαθειών των συνδέσμων για ανάπτυξη του τομέα. Η επιτροπή συντονίζει τις προσπάθειες των συνδέσμων και μεταφέρει τις προτάσεις και αποφάσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της προβάλλει ενεργά και εμπεριστατωμένα τις θέσεις στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 
 
Κύριε Γεωργίου, ποιες είναι οι προτεραιότητες της Επιτροπής Ενέργειας; 
Η επιτροπή καλείται να αναλύει ενδελεχώς όλα τα θέματα που αφορούν την ενέργεια, να διαμορφώνει θέσεις και να διεκδικεί την υλοποίησή τους. Προσπάθεια μας είναι να δημιουργήσουμε και διατηρήσουμε μια συνεχή διαδικασία επικοινωνίας με το αρμόδιο υπουργείο, την ΑΗΚ, τη ΡΑΕΚ και άλλους φορείς προς επίτευξη των στόχων. Γνώμονας των προσπαθειών μας είναι το ευρύτερο συμφέρον της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών. 
 
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» στον στόχο 3 «Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα» έθεσε τρεις εθνικούς στόχους. Τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, την εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ΑΠΕ και την αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης. Η εναρμόνιση της Κύπρου με αυτές τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενέργεια, αποτελεί βασική προτεραιότητα της επιτροπής και ένα στοίχημα που είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε. Περαιτέρω, σημαντικές προτεραιότητες είναι η ενδυνάμωση του Τμήματος Ενέργειας της ΟΕΒ μέσω της συμμετοχής μου στην Συμβουλευτική Επιτροπή Νέων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Μέσω της επιτροπής αυτής μέλημά μας είναι η κατάθεση τεκμηριωμένων θέσεων και απόψεων για το μελλοντικό κόστος ενέργειας, με στόχο το όφελος των καταναλωτών μελών της ΟΕΒ, συνδέσμων αλλά και όλων των καταναλωτών γενικότερα. 
 
Πόσο έχει βελτιωθεί η επίγνωση του κοινού γύρω από το θέμα της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών; 
Η ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων, των επενδυτών βρίσκεται πλέον σε ώριμο στάδιο, μια θετική για τον τομέα εξέλιξη. Αδιαμφισβήτητα όμως επιδέχεται βελτίωση μέσα από μια αποδοτική και στοχευμένη προωθητική δραστηριότητα, η οποία θα δίνει έμφαση στα πολλαπλά οφέλη από τη χρήση των ΑΠΕ και από την εξοικονόμηση. Επίσης, το κράτος οφείλει να βρίσκει τρόπους να κρατά ενήμερο το κοινό, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για τις ευκαιρίες αξιοποίησης πολιτικών και σχεδίων σχετικών με τη χρήση των ΑΠΕ και ΕΞΕ. Σημειώνεται ότι σχετική πρόσφατη έρευνα κατέδειξε έλλειψη ενημέρωσης σε ένα μεγάλο ποσοστό του κοινού, αδυναμία που η κρατική μηχανή οφείλει να αντιμετωπίσει με συνεχή και σωστά οργανωμένη ενημερωτική δραστηριότητα. 
 
Η IMH σε συνεργασία με την ΟΕΒ και ιδιαίτερα με την Επιτροπή Ενέργειας και τους συνδέσμους της, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις του τομέα της πράσινης ενέργειας, προχώρησε στη λειτουργία της ολοκληρωμένης διαδικτυακής ενημερωτικής πύλης Energy News. Μέσω της πύλης αυτής, η οποία λειτουργεί υπό την επίβλεψη ομάδας έμπειρων δημοσιογράφων, παρέχεται συνεχής ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις του τομέα της ενέργειας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η ενημερωτική πύλη δίνει επικαιροποιημένες πληροφορίες που αφορούν οδηγίες, σχέδια χρηματοδότησης, ευκαιρίες επενδύσεων, διαδικασίες, κλπ. Η δημιουργία αυτού του εργαλείου επικοινωνίας υπήρξε, από την ίδρυση της Επιτροπής Ενέργειας, ένας μεγαλεπήβολος στόχος, ο οποίος με σκληρή ομαδική δουλειά έφθασε πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, γεγονός για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι.
 
Η ενέργεια στην Κύπρο θεωρείται ακριβή; Σε τι ποσοστό χρησιμοποιεί τις ΑΠΕ; 
Το ενεργειακό μοντέλο στην Κύπρο, όπως λειτουργεί σήμερα, τις πλείστες φορές οδηγεί σε ανεξέλεγκτη κατανάλωση της ενέργειας και κατ’ επέκταση οι ενεργειακοί πόροι εξαντλούνται με ταχύτατους ρυθμούς με σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Με τα δεδομένα αυτά, είναι επιτακτική η ανάγκη να υιοθετηθεί ένας νέος τρόπος διαχείρισης της ενέργειας.  Η αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Οι ενεργειακοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται ορθολογικά. Όλα αυτά καταλήγουν στην ανάγκη αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ευαισθητοποίησης και εφαρμογή λύσεων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Η ενέργεια στην Κύπρο είναι πολύ ακριβή. Η εξάρτηση της από το πετρέλαιο μπορεί να μειωθεί μέχρι το 2020 από το 95% στο 55%. Ο στόχος θα επιτευχθεί με τον συνδυασμό χρήσης ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας. Με την εξοικονόμηση ενέργειας οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώνονται, οι στόχοι της Κύπρου προς την «Στρατηγική Ευρώπη 2020 και 2030» της ΕΕ μπορούν να επιτευχθούν και η κυπριακή οικονομία να γίνει ολοένα και πιο ανταγωνιστική. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του EUROSTAT που σχετίζονται με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ποσοστό που αναλογεί στις ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποίησε η Κύπρος το 2014 ανήλθε στο 9% του ενεργειακού μίγματος. Ποσοστό το οποίο είναι σημαντικά αυξημένο από το 3,1% το 2004. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μικρότερα μερίδια ανανεώσιμων πηγών στην ΕΕ των 28.  
 
Θα ανέμενε κανείς ότι η κρίση θα έφερνε σημαντική στροφή προς την πράσινη ενέργεια, την εξοικονόμηση και τις ΑΠΕ. Ισχύει αυτό;
Ναι, ισχύει. Και οφείλω να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι για αυτή τη στροφή. Σε επίπεδο επενδύσεων υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους τομείς της εξοικονόμησης και των ΑΠΕ. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η υιοθέτηση της χρήσης των ESCOs (Εnergy Services Companies) Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ας σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2006/32/EC προωθεί τη δημιουργία ESCOs στις χώρες μέλη. Οι εταιρείες αυτές σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την αποδοτικότερη λύση ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων ενώ το πιο σημαντικό μπορούν να χρηματοδοτήσουν το έργο ή να παρέχουν άμεσες και βιώσιμες λύσεις χρηματοδότησης. Έτσι, το ρίσκο για την επιχείρηση μειώνεται σημαντικά και προσφέρεται η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής των απαιτούμενων ενεργειακών αναβαθμίσεων. Είναι γεγονός ότι η κρίση αφύπνισε τις επιχειρήσεις. Τις έκανε να εξετάσουν σοβαρά το κόστος της ενέργειας που καταναλώνουν και να στραφούν σε λύσεις και τρόπους εξοικονόμησης μέσω της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό είναι θετικό για την εξέλιξη και ανάπτυξη του τομέα, καθώς η ανάγκη αυτή θα δημιουργήσει την απαιτούμενη ζήτηση για ευέλικτα και σταθερά σχέδια χρηματοδότησης και θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για την υιοθέτηση σταθερών πολιτικών από το κράτος. Εμείς, ως επιτροπή ενέργειας, είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις, μιας και ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να τις στηρίξουμε και να συμβάλουμε στο οικονομικό τους όφελος και κατ’ επέκταση στο ευρύτερο συμφέρον του τόπου και των πολιτών.
 
Πως κινήθηκε ο κλάδος την χρονιά που μας πέρασε;
Σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, ο κλάδος των ΑΠΕ & ΕΞΕ συνεχίζει να αποτελεί πεδίο εφικτής και άμεσης ανάπτυξης, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση το 2015. Μοναδικός τρόπος ανάπτυξης είναι η εξισορρόπηση της λιτότητας με άλλα μέτρα και αυτό που χρειάζεται η οικονομία μας αυτή τη στιγμή, είναι ένα οικονομικό σχέδιο που θα δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας είναι σε θέση να προσφέρει τις μεγάλες ευκαιρίες που περιμένουμε. Με τη χρήση των κατάλληλων κινήτρων για τις ΑΠΕ και ΕΞΕ, είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, γεγονός που θα μπορούσε να πυροδοτήσει άνθηση συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με θετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της αγοράς και της οικονομίας.
 
Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε; 
Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εφαρμογή των στόχων της επιτροπής είναι η γραφειοκρατία. Παράλληλα, η απουσία μακροχρόνιας και σταθερής κρατικής πολιτικής στο θέμα, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες. Το κράτος οφείλει να παρέχει κίνητρα για την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Οφείλει να βρει τους μηχανισμούς που θα κρατήσουν σταθερά, υλοποιήσιμα και βιώσιμα τα σχέδια χρηματοδότησης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Είναι υποχρεωμένο να στηρίξει τις έντονες προσπάθειες των οργανωμένων συνόλων του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών καθώς και της εξοικονόμησης, οι οποίες πολλές φορές δυστυχώς είτε πέφτουν στο κενό ή σκαλώνουν σε δυσκίνητους μηχανισμούς και γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, οι τράπεζες δυστυχώς δεν είναι σε θέση να στηρίξουν μακροχρόνια τις επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, οι επιχειρήσεις αδυνατούν να προγραμματίσουν τις όποιες επενδύσεις επιθυμούν, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τομέα. Μέσω της Επιτροπής Ενέργειας, καταβάλλουμε προσπάθειες να βρούμε διεξόδους, ώστε τα μηνύματα να φτάνουν πιο γρήγορα στο Υπουργείο και οι αποφάσεις να λαμβάνονται άμεσα. Πολλές φορές βγήκαμε σε αδιέξοδο. Δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες. Απαιτούμε όμως την επίδειξη ανάλογης ευαισθητοποίησης και σοβαρότητας που ο κλάδος της πράσινης ενέργειας αξίζει και θα έπρεπε να έχει. 
 
Ποιοι οι μελλοντικοί στόχοι σας;
Οι στόχοι της επιτροπής ενέργειας είναι να συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό να συντονίζει αποτελεσματικά και αποδοτικά τις προσπάθειες των συνδέσμων, να προωθεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, να αντιμετωπίζει έγκαιρα τα προβλήματα και να συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικής σημασίας είναι η συμμετοχή της Επιτροπής Ενέργειας στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς, γεγονός που μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στα κέντρα αποφάσεων και μας βοηθά στο να συμμετέχουμε ακόμα πιο ενεργά και πιο ουσιαστικά στον καθορισμό και την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που θα στηρίξουν έμπρακτα και αποτελεσματικά τον τομέα. 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γιώργος Γεωργίου, Πρώτος εκτελεστικός διευθυντής GDL Green Energy Group - πρόεδρος 
Γιώργος Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος της Peta (Decorating Tools) - αντιπρόεδρος 
 
Μέλη 
Ιωάννης Χατζηπασχάλης, AHK 
Σωτήρης Αριστοδήμου, διευθυντής Arimec Installations - πρόεδρος του ΣΕΜΗΕΚ 
Χρίστος Χριστοφή, Exxon Mobil 
Δημήτρης Μισκουρίδης, Ambrosia Oils  - πρόεδρος Συνδέσμου Παραγωγών Βιοκαυσίμων Κύπρου
Ανδρέας Ιωαννίδης, Johnsun Heaters - μέλος Δ.Σ. ΕΒΗΕΚ
Τιμόθεος Τιμοθέου, Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες ΣΥΑΠΕΚ - πρόεδρος Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ
Ανδρέας Ανδρέου, διευθυντής Geopet Aluminium - Γραμματέας ΠΑΣΕΕΞΕ
Ανθή Χαραλάμπους, διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών
Κυριάκος Ζινιέρης, διευθυντής Elioforou, Zinieris & Stasis Partners - Πρόεδρος Συνδέσμου Συμβούλων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων & Ενέργειας
Φάνος Καραντώνης, διευθύνων σύμβουλος K-Energy - πρόεδρος ΣΕΑΠΕΚ
Ιωάννα Παναγιώτου, επίτροπος περιβάλλοντος
 
Στην επιτροπή συμμετέχει ως γραμματεία ΟΕΒ, ο Κυριάκος Αγγελίδης, Συντονιστής Επιχειρηματικών Συνδέσμων.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας