Σχέδιο Χορηγιών Φωτοβολταϊκών γεωργοκτηνοτροφικών επενδύσεων

  29/06/2016 17:01
Σχέδιο Χορηγιών Φωτοβολταϊκών γεωργοκτηνοτροφικών επενδύσεων

Πρόσφατα ανακοινώθηκε σχέδιο για χορηγίες και φωτοβολταϊκά για γεωργούς / κτηνοτρόφους από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Παραθέτουμε πιο κάτω σχετικό link από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ στην οποία έχουν αναρτηθεί τα έγγραφα της προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1 που αφορά χορηγίες και για φωτοβολταικά για γεωργούς / κτηνοτρόφους.
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας