Επιτυχημένη χρονιά το 2016 για την ΑΦΗΣ

  14/06/2017 10:02
Επιτυχημένη χρονιά το 2016 για την ΑΦΗΣ

Το 2016 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά αλλά και ιδιαίτερα απαιτητική για την ΑΦΗΣ, αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Green Dot, επισημαίνοντας ότι η συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους τους εμπλεκόμενους και η αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων που τίθενται οδηγούν σε ανάπτυξη και ευοίωνα αποτελέσματα.
 
Με αυτές τις συλλογικές προσπάθειες, προστίθεται, επιτεύχθηκε η υπερκάλυψη του στόχου τοποθέτησης νέων κάδων ανακύκλωσης, ενώ πλησιάσαμε κατά πολύ τους στόχους συλλογής των μπαταριών που τέθηκαν. Παράλληλα, σημειώνεται έγινε κατορθωτό να συλλεχτεί η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ποσότητα μπαταριών σε ετήσια βάση στην ιστορία της ΑΦΗΣ.
 
Ταυτόχρονα αναφέρεται ότι οκτώ χρόνια μετά την αδειοδότηση της ΑΦΗΣ και την τοποθέτηση των πρώτων κάδων ανακύκλωσης μπαταριών στην Κύπρο, η εγκατάσταση κάδων συνεχίζεται με υψηλούς ρυθμούς. Από την έναρξη της λειτουργίας του Συστήματος μέχρι και το τέλος του 2016, αναφέρεται τοποθετήθηκαν 3,543 κάδοι μπαταριών σε όλη την Κύπρο, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός και το εγκριθέν με την Αδειοδότηση του Συστήματος επιχειρηματικό σχέδιο, προνοούσαν την τοποθέτηση 2,600 κάδων κατά την πρώτη εξαετία λειτουργίας του. Οι στόχοι δηλαδή υπερκαλύφθηκαν και συνεχίζεται η τοποθέτηση και άλλων κάδων, επισημαίνεται.
 
Ο ρυθμός τοποθέτησης των κάδων ανά έτος από την αρχή της λειτουργίας του Συστήματος μέχρι και σήμερα, παρουσιάζεται στην παράσταση που ακολουθεί:
 
pic2
 
Η διασπορά των κάδων την περίοδο 2009 - 2016 ανά επαρχία παρουσιάζεται στην πιο κάτω παράσταση.
 
pic3
 
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των κάδων της ΑΦΗΣ που τοποθετήθηκαν ανά επαρχία κατά τη διάρκεια του 2016.
 
pic4
 
Το 2016, παρατηρήθηκε σχετική μείωση στις τοποθετήσεις κάδων σε σύγκριση με το 2015, και σημαντική αύξηση στη συλλογή μπαταριών, αναφέρεται ακόμα στην ετήσια έκθεση εξηγώντας ότι «είναι αναμενόμενο γενικά πως ο ρυθμός τοποθέτησης κάδων θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου καθώς τα υποψήφια σημεία τοποθέτησης, σταδιακά ικανοποιούνται. Συγκεκριμένα, μέσα στο έτος τοποθετήθηκαν 329 νέοι κάδοι, με 3.8% μείωση σε σχέση με το 2015 που τοποθετήθηκαν 342».
 
Συλλογή Μπαταριών
 
Από πλευράς ποσοτήτων μπαταριών συλλέχθηκαν 57.4 τόνοι μπαταριών, ποσότητα αυξημένη κατά 5.5% σε σύγκριση με την ποσότητα που συλλέχθηκε το 2015, τονίζεται στην έκθεση. Στην παρακάτω γραφική παράσταση παρουσιάζεται η ετήσια ποσότητα μπαταριών που συλλέγεται από το Σύστημα από τα μέσα του 2009 μέχρι το 2016 όπου απεικονίζεται και η ανοδική πορεία συλλογής των μπαταριών.
 
pic5
 
Πιο κάτω, παρουσιάζεται η ανάλυση των ποσοτήτων μπαταριών που συλλέχθηκαν την ίδια περίοδο ανά επαρχία:
 
pic6
 
Όσον αφορά το 2016, στη γραφική παράσταση που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσότητα των μπαταριών που συλλέχθηκαν ανά επαρχία καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.
 
pic7
 
Παρόλο που η οικονομία δεν έχει ακόμα ανακάμψει πλήρως, παρατηρείται η ΑΦΗΣ έχει ξεπεράσει τον αρχικό στόχο για τοποθέτηση 2,600 κάδων, και με την ολοκλήρωση του 2016 έχει εγκατεστημένους 3,543 κάδους ενώ μέσα στο έτος κατάφερε να συλλέξει 57.4 τόνους μπαταριών. Η επιτυχία του Συστήματος, σημειώνεται, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη σωστή και συνεχή ενημέρωση των πολιτών για συμμετοχή στην ανακύκλωση των μπαταριών καθώς και για τα οφέλη της ανακύκλωσής τους. Ως εκ τούτου, προστίθεται, ο Οργανισμός έχει εντείνει ακόμη περισσότερο τις επικοινωνιακές του δράσεις προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.
 
Προς την επίτευξη όμως των εθνικών στόχων, αναφέρεται, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους αλλά κυρίως από το Κράτος, καθώς η στήριξή του στην ενημέρωση των πολιτών για τους σκοπούς και τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Σύστημα. Η συνεχής προσπάθεια σε κάθε περίπτωση, για την επίτευξη των στόχων του Συστήματος, σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, τονίζεται, θα συνεχιστεί αμείωτη από την ΑΦΗΣ.
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας