Θερμή ανταπόκριση στο Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

Χαράλαμπος Μιχαήλ  23/01/2018 08:33
Θερμή ανταπόκριση στο Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

Υπερκαλύφθηκε ο στόχος του Σχεδίου του Υπουργείου Εμπορίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, καθώς μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου πέραν των 110 αιτήσεων. 
 
Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις άρχισαν να γίνονται δεκτές από τον Οκτώβριο του 2017 με καταληκτική ημερομηνία τις 16 Απριλίου 2018. Σύμφωνα με το Σχέδιο η συνολική δυναμικότητα για την κάθε Τεχνολογία ΑΠΕ θα είναι ως εξής:
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα- 120 MW
  • Αιολικά Συστήματα – 17,5 MW
  • Συστήματα αξιοποίησης Βιομάζας – 5 MW
  • Ηλιοθερμικά Συστήματα με αποθήκευση Ενέργειας – 50 MW
  • Συστήματα αξιοποίησης κυματικής ενέργειας – 20 MW
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, για την προώθηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ΑΗΚ και συγκεκριμένα στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) της ΑΗΚ  ο οποίος προβαίνει στην αρχική ένδειξη της εκτίμησης του κόστους και τους παραχωρεί καταρχήν έγκριση ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήσεων για απόκτηση των απαιτούμενων αδειών.
 
Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΑΗΚ, σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, το κοινό φαίνεται ενδιαφέρεται μόνο για φωτοβολταϊκά συστήματα και όχι για άλλες μορφές ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. 
 
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα ανήλθε στις 110 αιτήσεις εκ των οποίων έτυχαν χειρισμού οι 80 αιτήσεις συνολικής δυναμικότητας 180 MW. Καθώς το επιτρεπόμενο όριο που δόθηκε από το Υπουργείο είναι τα 120 MW για φωτοβολταϊκά, ο στόχος φαίνεται να έχει καλυφθεί εκτός κι εάν το Υπουργείο προχωρήσει σε τροποποίηση του εν λόγω σχεδίου.

Διαδικασία
Γίνεται κατάθεση της αίτησης στον ΔΣΔ για την έκδοση αρχικής ενδεικτικής εκτίμησης κόστους, καταρχήν έγκριση δυνατότητας σύνδεσης στο δίκτυο διανομής της ΑΗΚ με κόστος για τον ενδιαφερόμενο τα €150. Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν όλες τις απαραίτητες άδειες (περιβαλλοντική άδεια, πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής, άδεια εγκατάστασης από την ΡΑΕΚ). Αφού εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες επανέρχεται ο ενδιαφερόμενος στον ΔΣΔ της ΑΗΚ και για να προχωρήσει η διαδικασία του με την έκδοση των τελικών όρων (το ακριβές κόστος), για την σύνδεση του συστήματος του στο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Η σειρά προτεραιότητας εξέτασης των αιτήσεων γίνεται με βάση την ημερομηνία έγκρισης και αποδοχής των προκαταρκτικών όρων που θα τα τεθούν από τον ΔΣΔ.

ΑΠΕ και ΑΗΚ
Την ίδια ώρα η ΑΗΚ έχει προβεί στη διεξαγωγή έρευνας η οποία κατέδειξε ότι οι πολίτες ζητούν Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την εμπλοκή της ΑΗΚ στις ΑΠΕ. Προς το σκοπό αυτό, ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου, η ΑΗΚ κάνει προσπάθειες για μείωση της εξάρτησης της στο πετρέλαιο και προωθεί τις ΑΠΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φιλόδοξο έργο στο Ακρωτήρι Λεμεσού που θα είναι το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο με ισχύ 20 MW με κόστος €22 εκατ. Το εν λόγω έργο αναμένεται να καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες ηλεκτροδότησης για χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων που είναι όπως το 16,2% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ.
 
Αξίζει να σημειωθεί πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης του προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές 440 σχολείων σε παγκύπρια κλίμακα με αναμενόμενο κόστος τα €6 εκατ.
 
Επίσης, η ΑΗΚ παρέχει τεχνογνωσία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την δημιουργία και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου ΑΠΟΛΛΩΝ.
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας