Ανάπτυξη υποδομής για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου  28/12/2016 14:52
Ανάπτυξη υποδομής για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Το διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο με πολλαπλές χρήσεις, που περιλαμβάνει και έξυπνη φόρτιση, είναι η απάντηση στη πρόκληση του αιώνα!

Ας πάρουμε όμως τα θέματα με τη σειρά. Στη βάση των προνοιών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΟ) 2014/94/EE προκύπτει ανάγκη ανάπτυξης δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην προσπάθεια υποστήριξης της πορείας προς εναλλακτικά καύσιμα που απαιτεί η εισδοχή νέων τεχνολογιών στη κίνηση αλλά και για στήριξη της πολιτικής της χώρας μας και της Ευρώπης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ΡΑΕΚ προχώρησε στα πλαίσια αυτά και έκδωσε προσχέδιο απόφασης «περί Βασικών Αρχών Πλαισίου Ανάπτυξης και Λειτουργίας Αγοράς Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» το οποίον έθεσε προς δημόσια διαβούλευση. Το προσχέδιο απόφασης της ΡΑΕΚ καθορίζει ως μοντέλο ανάπτυξης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων το πλήρες ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, όπως δίδεται στο Σχήμα.

 

 

ΣΧΗΜΑ

 

 

Είναι όμως το μοντέλο αυτό μια ορθή επιλογή εάν ληφθούν υπόψη όλες οι παράπλευρες ανάγκες του για να λειτουργήσει οικονομικά, αποδοτικά και χρήσιμα για τον απλό πολίτη και την οικονομία της χώρας μας (βλέπε δημοσίευμα «Έξυπνη φόρτιση» ηλεκτρικών αυτοκινήτων); 

Το ίδιο ερώτημα απασχόλησε και απασχολεί πολλές άλλες χώρες μαζί και ανεπτυγμένες χώρες όπως τις ΗΠΑ και το Καναδά, που μελετούν το θέμα για στήριξη της δικής τους οικονομίας και εξυπηρέτησης με τον πιο βέλτιστο δυνατό τρόπο. Είναι γι’ αυτό που η EPRI (The Electric Power Research Institute που εδρεύει στη Καλιφόρνια) διερεύνησε το θέμα για να αναλύσει τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί μέχρι σήμερα και να διαγνώσει προσεγγίσεις που θα προσφέρουν απαντήσεις στα επίμαχα ερωτήματα που τίθενται (βλέπε δημοσιευμένη έκθεση της EPRI με τίτλο «National Deployment of Electric Vehicle Charging Infrastructure»). 

Ποιο το επίμαχο ερώτημα που επιχείρησε η EPRI να απαντήσει μέσα από εκτενή έρευνα;
Υπάρχουν πλεονεκτήματα σε μια ενοποιημένη ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από εταιρεία ηλεκτρισμού όπως τον ΔΣΔ έναντι άλλων μοντέλων ανάπτυξης; 

Μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση διαθέσιμων αποτελεσμάτων η EPRI διαμόρφωσε τα πιο κάτω κύρια σημεία / εισηγήσεις για προβληματισμό και αξιοποίηση από τις αρμόδιες αρχές: 

1.    Προκύπτει στην Αμερική μια συνεχής ανάπτυξης στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ποσοστό γύρω στο 34% το έτος. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ετοιμάζουν να θέσουν σε κυκλοφορία 45 νέα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι το 2021. 

2.    Οι εταιρείες ηλεκτρισμού στην Αμερική και Καναδά υποστηρίζουν τις προσπάθειες για εγκατάσταση 5.500 + σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλη τη Βόρεια Αμερική με κόστος που ξεπερνά τα $160 εκ ανά εταιρεία.

3.    Οι 3 εταιρείες ηλεκτρισμού της Καλιφόρνιας Pacific Gas & Electric Company (PG&E), San Diego Gas & Electric (SDG&E) και Southern California Edison (SCE) προχωρούν με παρόμοιες αλλά ξεχωριστές πιλοτικές εφαρμογές για εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα ανήκουν στις ίδιες. Αυτές οι προτεινόμενες επενδύσεις σε σταθμούς φόρτισης με όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία υποδομής αφορούν κατά το μεγαλύτερο τους μέρος εξοπλισμό πίσω από τον μετρητή. 

4.    Αυτά τα προγράμματα έχουν την δυνητική ικανότητα να αποφέρουν οφέλη σε όλους τους πελάτες των εταιρειών ηλεκτρισμού και ευρύτερα στη κοινωνία σπρώχνοντας τις τιμές προς τα κάτω, μειώνοντας τις εκπομπές, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και αυξάνοντας τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

5.    Αυτές οι 3 πιλοτικές εφαρμογές θα προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες ενσωματωμένης ανάπτυξης στην υποδομή. Ανάμεσα στα βασικά εσωτερικά στοιχεία ανάπτυξης είναι η πιθανότητα περαιτέρω ενίσχυσης της διασυνδεδεμένης υποδομής κατά τρόπο που να εξυπηρετεί με χαμηλότερο κόστος όλες τις ανάγκες με μεγαλύτερη αξιοπιστία προς ικανοποίηση μακροπρόθεσμων αναγκών ηλεκτρικής φόρτισης του κοινού. Διδάγματα που θα αντληθούν από αυτές τις εφαρμογές και παρόμοιες τους στη Βόρεια Αμερική πιθανόν να επηρεάσουν την διαμορφούμενη τάση για ψηλής ισχύς (πέραν των 350 kW ανά τροφοδότη) φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με συνεχές ρεύμα. 

6.    Υπήρξαν και προηγούμενες προσπάθειες για ανάπτυξη υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων οι οποίες απέτυχαν. Τα μοντέλα αγοράς των ηλεκτρικών εταιρειών τα οποία στηρίζονται σε μακρόχρονες ρυθμιζόμενες αποδώσεις στις επενδύσεις εξοπλισμού με μακρόχρονη ωφέλιμη ζωή, μπορούν να προσφέρουν λύσεις που ικανοποιούν πλήρως τις δημόσιες ανάγκες. Αυτά τα προγράμματα προσφέρουν λύση και στην πρόκληση που αντιμετώπισαν όλοι οι άλλοι επενδυτές σε υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων: πώς να προσφέρουν στους πελάτες μια ασφαλισμένη, αξιόπιστη υποδομή φόρτισης του ηλεκτρικού τους αυτοκινήτου σήμερα αλλά και στο μέλλον.


Γράφει ο Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου, Γενικός Ταμίας ΕΤΕΚ, Πρόεδρος Ερευνητικής Μονάδας Αειφόρου Ενέργειας ΦΩΣ - Πανεπιστημίου Κύπρου 
Πρόεδρος Ερευνητικής Μονάδας Αειφόρου Ενέργειας ΦΩΣ
 

  

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας