Διυπουργική Επιτροπή για μετακίνηση των πετρελαιοειδών

InBusinessNews  07/03/2018 17:16
Διυπουργική Επιτροπή για μετακίνηση των πετρελαιοειδών

Τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής με αρμοδιότητα να συντονίσει και να εφαρμόσει την πολιτική της Κυβέρνησης για μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα στην περιοχή Βασιλικού, εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, αποφάσισε να εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Την Επιτροπή θα αποτελούν οι Υπουργοί Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (πρόεδρος), Οικονομικών, Εσωτερικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενώ σε αυτή θα συμμετέχει ως παρατηρητής ο Δήμαρχος Λάρνακας. 

Με την ίδια απόφαση, εγκρίθηκε και η σύσταση Καθοδηγητικής Επιτροπής για σκοπούς υποστήριξης του έργου της Διυπουργικής Επιτροπής, αποτελούμενη από εκπροσώπους των Γενικών Διευθυντών των πιο πάνω Υπουργείων, στην οποία θα συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του Δήμου Λάρνακας. Η Καθοδηγητική Επιτροπή θα έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την πρόοδο του έργου της μετακίνησης και να ενημερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή, ώστε εκείνη να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της μετακίνησης και την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης. 

Σύμφωνα με την απόφαση, μέχρι τέλος του μήνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το τελικό Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων, το οποίο θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, το χρονοδιάγραμμα μετακίνησης και τις υποχρεώσεις κάθε συναρμοδίου Υπουργείου και ενδιαφερόμενου μέρους.

Πίσω στην αρχή της σελίδας