Ψηλά η ενέργεια στις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας

  04/01/2018 08:54
Ψηλά η ενέργεια στις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας

Ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό τομέα αναμένεται να δώσει η Βουλγαρική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη μέρα του νέου έτους.

Αυτό, εξάλλου, αποτυπώνεται και στις σχετικές ανακοινώσεις από βουλγαρικής πλευράς:

«Η βουλγαρική Προεδρία θα προσπαθήσει να επιτύχει μια σταθερή Ενεργειακή Ένωση και να αυξήσει τις δυνατότητες περιφερειακής συνεργασίας, προωθώντας την κατασκευή της απαραίτητης υποδομής, με σκοπό τον τερματισμό της απομόνωσης ορισμένων κρατών μελών από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και των διαδρομών, η προστασία της κρίσιμης ενεργειακής υποδομής καθώς και τα μέτρα που σχετίζονται με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ως συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών ζητημάτων που θα ασχοληθεί η βουλγαρική Προεδρία με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων».

Ο ενεργειακός τομέας κρίνεται από τη Βουλγαρία ως εξέχουσας σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αποτελούν προτεραιότητα για τη Βουλγαρική Προεδρία.

Οι εξελίξεις στον τομέα αυτό σχετίζονται με τις προοπτικές σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ζήτημα που έχει αναβαθμισμένη θέση στη βουλγαρική ατζέντα.

Στα πλαίσια αυτά, έμφαση δίνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών, με τις ενεργειακές υποδομές και δη τις διασυνδέσεις να είναι εκ των βασικών προτεραιοτήτων.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφές ενδιαφέρον για σταθερά, ασφαλή και ευημερούσα Δυτικά Βαλκάνια, όπου τηρούνται οι κανόνες και οι αξίες της. Η υλοποίηση μιας απτής ευρωπαϊκής προοπτικής για τα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένου ενός διαλόγου βασισμένου στην εκπλήρωση των όρων και της αρχής των ιδίων προσόντων, της πολιτικής βούλησης και των αποφασιστικών μεταρρυθμίσεων από τις χώρες αυτές, είναι καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για την περιοχή αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρος. Η ημερήσια διάταξη των ηγετών προβλέπει την άτυπη διάσκεψη κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια - στις 17 Μαΐου 2018 στη Σόφια. Το Φεβρουάριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια στρατηγική, η οποία ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker ως “Στρατηγική της Επιτροπής για την επιτυχή προσχώρηση της Σερβίας και του Μαυροβουνίου ως πρωταρχικών υποψηφίων στα Δυτικά Βαλκάνια”. Βασική προτεραιότητα της βουλγαρικής Προεδρίας θα είναι η Πολιτική Διεύρυνσης της ΕΕ, η οποία εξα
κολουθεί να είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για τη διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Η φιλοδοξία της βουλγαρικής Προεδρίας είναι να αποτελέσει Βαλκανική Προεδρία. Η βουλγαρική Προεδρία αποδίδει μεγάλη σημασία στην εμβάθυνση της περιφερειακής συνεργασίας και στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας. Το θέμα της διασύνδεσης των Δυτικών Βαλκανίων έχει ιδιαίτερη σημασία - το αποκαλούμενο "Πρόγραμμα Συνδεσιμότητας" (μεταφορές, επικοινωνίες, ενέργεια, εκπαίδευση, ψηφιακή τεχνολογία) με την κατανόηση ότι στόχος της είναι να βελτιώσει ειδικά τους δεσμούς με την Ενιαία Αγορά της ΕΕ».

Χρειάζεται, τέλος, να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις ΕΕ ενέκρινε τον Ιούλιο του 2017 το ενιαίο πρόγραμμα των 3 διαδοχικών Προεδριών (Εσθονίας-Βουλγαρίας – Αυστρίας) όπως αυτό εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ τον Ιούλιο του 2017, το οποίο αφορα την περίοδο Ιούλιος 2017 – Δεκέμβριος 2018.
 
ΠΗΓΗ: energypress.gr
Πίσω στην αρχή της σελίδας