Εφικτή η μετακίνηση πετρελαιοειδών μέχρι το τέλος του 2017

  19/06/2017 14:12
Εφικτή η μετακίνηση πετρελαιοειδών μέχρι το τέλος του 2017

Τον στόχο που τέθηκε σε Υπουργική Σύσκεψη στις 24 Νοεμβρίου 2016 στο Υπουργείο Εσωτερικών για μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) μέχρι το τέλος του 2017, επισημαίνει σε απαντητική επιστολή στη βουλευτή του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης.
 
Ειδικότερα ο Υπουργός αναφέρει ότι παρ’ όλο που οι πλείστες εταιρείες πετρελαιοειδών εκτιμούν ότι τα νέα τους τερματικά στο Βασιλικό θα είναι έτοιμα το 1° τρίμηνο του 2019, το ΥΕΕΒΤ και το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρούν ότι είναι εφικτή η μετακίνηση των εταιρειών πετρελαιοειδών «προσωρινά» σε υφιστάμενα τερματικά στην περιοχή Βασιλικού μέχρι το τέλος του 2017.  
 
Στην Υπουργική σύσκεψη στις 24/11/2016 στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην οποία συμμετείχαν οι εταιρείες πετρελαιοειδών και υγραερίου, και παράγοντες της Λάρνακας, επισημαίνει ο Υπουργός «τέθηκε στόχος για μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) μέχρι το τέλος του 2017 δεδομένου ότι στην περιοχή Βασιλικού λειτουργεί ήδη ένα ιδιωτικό τερματικό και μέχρι τέλος του 2017 είναι δυνατόν να είναι έτοιμο και δεύτερο τερματικό».  
 
Το κράτος από την πλευρά του, προσθέτει, θα επισπεύσει τις διαδικασίες αδειοδότησης ή/και εγκρίσεων που απαιτούνται.  Ως εκ τούτου, σημειώνει, οι εταιρείες υγρών καυσίμων μπορούν να μετακινηθούν και να φιλοξενηθούν προσωρινά στα τερματικά αυτά, μέχρι την ανέγερση των δικών τους τερματικών.  
 
Όσον αφορά τις εταιρείες υγραερίου, σύμφωνα με τον Υπουργό, «δεν μπορούν να μετακινηθούν από τη Λάρνακα πριν την ανέγερση του νέου τερματικού τους, καθόσον δεν υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις υγραερίου.  Το νέο τερματικό υγραερίου εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο τέλη του 2019».
 
Συνεχίζοντας ο Υπουργός σημειώνει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε στις 17/02/2017 νέο Διάταγμα Τερματισμού Χρήσης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου, σύμφωνα με το οποίο, οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών θα τερματίσουν τη λειτουργία τους και ο εξοπλισμός και οικοδομές τους αποξηλωθούν μέχρι την 1η Μαρτίου 2018 ενώ για τις εγκαταστάσεις υγραερίου η ημερομηνία αυτή παρατείνεται μέχρι την 1η Μαρτίου 2019.
 
Στην απαντητική του επιστολή ο κ. Λακκοτρύπης αναφέρεται και στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 26/11/2014 για ίδρυση της Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής Βασιλικού και την απαλλοτρίωση ιδιωτικής ιδιοκτησίας γης. 
 
Υπενθυμίζει ακόμα ότι το Υπουργείο του πρόσφερε τεμάχια γης με εκμίσθωση στις εταιρείες πετρελαιοειδών και υγραερίου, καθώς και στον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για ανέγερση ιδιόκτητου τερματικού πετρελαιοειδών για διατήρηση των εθνικών αποθεμάτων. Μετά από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από το ΥΕΕΒΤ, προσθέτει, οι εταιρείες αποδέχθηκαν την προσφορά στις 26/01/2016, οπότε και το ΥΕΕΒΤ καθόρισε το τεμάχιο γης που θα εκμισθωθεί στην κάθε μία εταιρεία.
 
Το ΥΕΕΒΤ σε συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία, συνεχίζει, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για κατασκευή του οδικού δικτύου και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (νερό, ρεύμα, τηλεφωνικές γραμμές, κτλ.) ώστε τα τεμάχια της Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής Βασιλικού να έχουν πρόσβαση σε αυτά.  Περαιτέρω, σημειώνει, σε Υπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 24/11/2016 καταγράφτηκαν τα διάφορα θέματα/εκκρεμότητες που αφορούν την Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού και σχετίζονται με τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και λήφθηκαν αποφάσεις για επίλυση/επίσπευση τους, ώστε οι εταιρείες να μην επικαλούνται τις εκκρεμότητες αυτές ως αιτίες καθυστέρησης της μετακίνησης τους από τη Λάρνακα.
 
Στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου, το ΥΕΕΒΤ σε συνεργασία με τις εταιρείες πετρελαιοειδών και υγραερίου, είναι στη διαδικασία οριστικοποίησης της όδευσης των αγωγών καυσίμων, αναφέρει ακόμα ο Υπουργός.
 
Σε άλλο σημείο της απάντησης του ο κ. Λακκοτρύπης σημειώνει ότι «έχουν μετακινηθεί από την Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (ΚΕΤΑΠ), τα κρατικά αποθέματα πετρελαιοειδών του ΚΟΔΑΠ σε τερματικό στο Βασιλικό από τον Αύγουστο του 2015. Το τερματικό υγρών καυσίμων της ΚΕΤΑΠ τερμάτισε τη λειτουργία του στις αρχές του 2016.  Η εταιρεία υπέβαλε τον Νοέμβριο του 2015 αίτηση στο Δήμο Λάρνακας για κατεδάφιση των εγκαταστάσεων της.  Οι άδειες εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2016 και ακολούθως προκηρύχτηκε διαγωνισμός για αποξήλωση και πώληση του εξοπλισμού του τερματικού υγρών καυσίμων.  Η αποξήλωση του τερματικού υγρών καυσίμων από τον επιτυχόντα προσφοροδότη άρχισε στις 26 Ιανουάριου 2017 και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί».  
 
Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει, ορισμένες δραστηριότητες της ΚΕΤΑΠ είναι αναγκαίο να συνεχίσουν τη λειτουργία τους εντός του χώρου της για λόγους δημοσίου συμφέροντος.  Μεταξύ αυτών, διευκρινίζει είναι «η συνέχιση (α) της λειτουργίας του τερματικού ασφάλτου της ΚΕΤΑΠ για τα επόμενα τρία χρόνια, μέχρι την ανέγερση νέου τερματικού ασφάλτου στην περιοχή Βασιλικού, (β) του αγκυροβολίου της ΚΕΤΑΠ που εξυπηρετεί τις εισαγωγές λευκών προϊόντων των εταιρειών πετρελαιοειδών, (γ) του συστήματος πυρόσβεσης της ΚΕΤΑΠ το οποίο σε περίπτωση πυρκαγιάς καλύπτει όλες τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, περιλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων υγραερίου και το οποίο πρέπει να λειτουργεί μέχρι την απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από την περιοχή, και (δ) το Χημείο της ΚΕΤΑΠ, το οποίο δεν προκαλεί οχληρία, και μπορεί να παραμείνει στη Λάρνακα ενόσω συνεχίζεται η δραστηριοποίηση των εταιρειών πετρελαιοειδών». 
Πίσω στην αρχή της σελίδας