Διαθέσιμος χώρος για πρατήριο στη Βιομ. Περιοχή Ύψωνα

  14/06/2017 14:02
Διαθέσιμος χώρος για πρατήριο στη Βιομ. Περιοχή Ύψωνα

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι υπάρχει διαθέσιμος, για εκμίσθωση, ειδικός χώρος για εγκατάσταση πρατηρίου πετρελαιοειδών εμβαδού 3.145 τ.μ. περίπου για εξυπηρέτηση των χρηστών της Βιομηχανικής Περιοχής στη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα.
 
Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 30/06/2017.
 
Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Δ.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.
 
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ., 22867258, 22867129, 22867294 και 22867131.
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας