Νέοι κανόνες για επιχειρηματικά κεφάλαια, βιολογικά προϊόντα και ΦΑ

  09/10/2017 13:52
Νέοι κανόνες για επιχειρηματικά κεφάλαια, βιολογικά προϊόντα και ΦΑ

Νέους κανόνες για τα επιχειρηματικά κεφάλαια, με στόχο την τόνωση των επενδύσεων στις νεοφυείς επιχειρήσεις και την καινοτομία, συμφωνία με τη Χιλή για τα βιολογικά προϊόντα και κανονισμό για το φυσικό αέριο ενέκρινε σήμερα Δευτέρα το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Συγκεκριμένα ο κανονισμός αποτελεί μέρος του ενωσιακού σχεδίου διαμόρφωσης μιας πλήρως λειτουργικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Επίσης, θα συμβάλει στην τόνωση των επενδύσεων, σύμφωνα με το «Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη» της ΕΕ.

«Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στη διαφοροποίηση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και τα μακροπρόθεσμα έργα στην Ευρώπη», δήλωσε ο  Toomas Tõniste, Υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας, η οποία επί του παρόντος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου. «Διευκολύνουμε την άντληση χρημάτων στις κεφαλαιαγορές για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μην βασίζονται αποκλειστικά σε τραπεζικά δάνεια.» Ο κανονισμός εκδόθηκε σε σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, στο Λουξεμβούργο, χωρίς συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του στις 14 Σεπτεμβρίου 2017. Η έγκριση έπεται συμφωνίας που επιτεύχθηκε με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου στις 30 Μαΐου 2017.

Επιπλέον το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων. Οι νέοι κανόνες θα βασίζονται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης της ισοδυναμίας των κανόνων και των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζουν οι δύο πλευρές όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή.

Η συμφωνία, σκοπός της οποίας είναι να προωθήσει το εμπόριο βιολογικών προϊόντων και να τονώσει έτσι την ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ, προβλέπει επίσης σύστημα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και επίλυσης διαφορών σε θέματα εμπορίου βιολογικών προϊόντων.

Ακόμη, το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα Δευτέρα αναθεωρημένο κανονισμό σχετικά με μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Η νομοθετική πράξη θα τεθεί σε ισχύ 4 μέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο γενικός στόχος του κανονισμού είναι να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας την εξάρτησή της από τρίτους για την προμήθεια ενέργειας και παρέχοντάς της τα μέσα για να αντιμετωπίζει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τυχόν κρίσεις όσον αφορά τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Επίσης, θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τους εταίρους της στην Ενεργειακή Κοινότητα.

Τέλος το Συμβούλιο ενέκρινε και μια εντολή προς την Κομισιόν και την Ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικών και Πολιτικής Ασφαλείας να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της ΕΕ και των κρατών μελών της, μια συνολική συμφωνία με τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν.

Η νέα συμφωνία θα βασιστεί στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που ισχύει από το 1999. Θα αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν να προωθήσουν τις διμερείς τους σχέσεις.

Η εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν βασίζεται στη δέσμευση της Δημοκρατίας της Κιργιζίας για τη διενέργεια μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η ΕΕ έχει στηρίξει την Δημοκρατία του Κιργιζιστάν στις προσπάθειες αυτές μέσω της μακροπρόθεσμης συνεργασίας για την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της μεταρρύθμισης του εκλογικού της συστήματος.

Η ΕΕ αναμένει ότι οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές στη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της όσον αφορά τη διεξαγωγή αξιόπιστων, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανών εκλογών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πίσω στην αρχή της σελίδας