Αυστηρή προειδοποίηση Δήμου Λεμεσού για τα ιατρικά απόβλητα

  11/05/2018 08:48
Αυστηρή προειδοποίηση Δήμου Λεμεσού για τα ιατρικά απόβλητα

Την έντονη δυσαρέσκεια του για τον εντοπισμό ιατρικών αποβλήτων (σύριγγες κλπ) μέσα σε σακούλες σκυβάλων εκφράζει ο Δήμος Λεμεσού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η ανεύθυνη αυτή ενέργεια, απαγορεύεται αυστηρά, διότι εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το προσωπικό της περισυλλογής σκυβάλων του Δήμου και όχι μόνον». 

Ο Δήμος σημειώνει ακόμα ότι οι ίδιοι κίνδυνοι υπάρχουν και για το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στο Πεντάκωμο όπου γίνεται χειρωνακτική διαλογή. 

«Τα ιατρικά απόβλητα χρήζουν ειδικής μεταχείρισης και όλος ο ιατρικός και παραϊατρικός κόσμος γνωρίζει ότι θα πρέπει να τα παραδίδει σε αδειοδοτημένη μονάδα», επισημαίνει ακόμα ο Δήμος Λεμεσού, εξηγώντας ότι  σε περίπτωση που οι ίδιοι οι ασθενείς κατέχουν ιατρικά απόβλητα θα πρέπει να τα φυλάνε σε πλαστικό κιβώτιο και να τα παραδίνουν στην ιατρική μονάδα που επισκέπτονται. 

Καταληκτικά, ο Δήμος Λεμεσού προειδοποιεί ότι στις περιπτώσεις που εντοπίζει ιατρικά απόβλητα στα σκουπίδια, δεν θα τα περισυλλέγει και θα πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για προστασία του προσωπικού του συμπεριλαμβανομένων και δικαστικών, για όσους ευθύνονται.  

Πίσω στην αρχή της σελίδας