Καμπανάκι για διαχείριση αποβλήτων

  23/04/2018 07:51
Καμπανάκι για διαχείριση αποβλήτων

Μακρύς είναι ο δρόμος για την Κύπρο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αστικών αποβλήτων, την ανακύκλωση και κυκλική οικονομία. Τα λουριά στενεύουν ακόμη περισσότερο καθώς το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 το σχέδιο που είχε ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα με το Συμβούλιο τον Υπουργών.  Οι ευρωβουλευτές στήριξαν τους φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση, υπερψηφίζοντας τις νομοθετικές προτάσεις για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία που είχαν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ στις 27 Φεβρουαρίου 2018.

Απορρίμματα και απόβλητα συσκευασιών
Μέχρι το 2025, τουλάχιστον το 55% των αστικών αποβλήτων (από νοικοκυριά και επιχειρήσεις) πρέπει να ανακυκλώνονται, λέει το κείμενο. Ο στόχος αυτός θα αυξηθεί στο 60% μέχρι το 2030 και στο 65% μέχρι το 2035, από το 44% που ισχύει σήμερα.  Το 65% των υλικών συσκευασίας θα πρέπει να ανακυκλώνονται μέχρι το 2025 και το 70% μέχρι το 2030.   Διατίθενται ξεχωριστοί στόχοι για συγκεκριμένα υλικά συσκευασίας, όπως το χαρτί και το χαρτόνι, τα πλαστικά, το γυαλί, το μέταλλο και το ξύλο.

ΧΥΤΑ
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ότι από το 2030 όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση δεν θα γίνονται δεκτά σε χώρους υγειονομικής ταφής. Το σχέδιο νόμου επίσης περιορίζει το ποσοστό των αστικών αποβλήτων που προορίζετε για υγειονομική ταφή μέχρι το 2035 στο 10% ως ανώτατο όριο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή θάβει το 81% που σημαίνει ότι μέχρι το 2035 - δηλαδή σε 17 χρόνια θα πρέπει να μειώσει την ταφή κατά 70%.
 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι στατιστικές για το 2014 υποδηλώνουν ότι το 44% όλων των αστικών αποβλήτων στην ΕΕ ανακυκλώνεται ή λιπασματοποιείται. Αυτό συγκρίνεται με μόλις 31% το 2004.  Μέχρι το 2020 τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ανακυκλώνουν ή να λιπασματοποίουν πάνω από το 50% των αποβλήτων.

Το 2014, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία δεν έστειλαν ουσιαστικά κανένα από τα αστικά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής, αντίθετα η Κύπρος, η Κροατία, η Ελλάδα, η Λετονία και η Μάλτα εξακολουθούν να οδηγούν στους ΧΥΤΑ  περισσότερο από το 75% των αστικών τους αποβλήτων.   Στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Κύπρος είναι πρωταθλητής στην παραγωγή αποβλήτων με 640 κιλά ανά άτομο μετά από την Δανία (777) και την Μάλτα (647).  Σε αντίθεση όμως με τη Δανία η οποία στέλνει σε υγειονομική ταφή μόνο το 1%, η Κύπρος έχει το τρίτο πιο ψηλό ποσοστό που φτάνει στο το 81% μετά από Μάλτα (92%) και Ελλάδα (82%).   
 
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η Σλοβενία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία δέκα χρόνια μέσω της εφαρμογής μιας συνολικής στρατηγικής μηδενικών αποβλήτων, η οποία έχει αποδειχθεί ισχυρός παράγοντας για την αλλαγή της κοινωνίας.
 
Αν και η διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, σχεδόν το ένα τρίτο των αστικών αποβλήτων εξακολουθεί να καταλήγει στην  υπόκειται σε υγειονομική ταφή.  Λιγότερο από το ήμισυ ανακυκλώνεται ή λιπασματοποιείται, με μεγάλες όμως διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
 
Η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη για το περιβάλλον, το κλίμα, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία. Στο πλαίσιο της μετατόπισης της πολιτικής της ΕΕ προς μια κυκλική οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τέσσερις νομοθετικές προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων που εισήγαγαν νέους στόχους  σχετικά με την  επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και υγειονομική ταφή.
 
Οι προτάσεις ενισχύουν επίσης τις διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων και την εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού και εξορθολογίζουν τους ορισμούς, τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και τις μεθόδους υπολογισμού των στόχων.
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας