Αναπομπή του νόμου για τον αναδασμό

  20/04/2018 08:06
Αναπομπή του νόμου για τον αναδασμό

Για λόγους αντισυνταγματικότητας και λόγους που συναρτώνται με την εύρυθμη λειτουργία της διοικητικής δομής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ανέπεμψε στη Βουλή τον νόμο για την Ενοποίηση και Αναδιανομή Αγροτικών Κτημάτων (αναδασμός) που ψήφισε η Ολομέλεια στην τελευταία της συνεδρία πριν από το Πάσχα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας συνέρχεται εκτάκτως την Παρασκευή 20 Απριλίου για να συζητήσει τον αναπεμφθέντα νόμο στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών. Η αναπομπή θα τεθεί αργότερα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.
 
Ο νόμος που αναπέμφθηκε ψηφίστηκε μετά από πρόταση νόμου με την οποία τροποποιήθηκε ο βασικός νόμος σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του νόμου Διευθυντής, ώστε αυτός να σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Στην επιστολή αναπομπής του νόμου αναφέρεται ότι η τροποποίηση που επέφερε στον βασικό νόμο η Βουλή, κρίνεται ασύμβατη με τις διατάξεις του Συντάγματος καθώς παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, καθώς η Βουλή ανέλαβε αντισυνταγματικά πρωτοβουλία διαχείρισης της διοίκησης σε ένα τομέα που εκφεύγει εντελώς της αρμοδιότητας της, καθορίζοντας διοικητικό όργανο.
 
Περαιτέρω υπογραμμίζεται ότι η ρύθμιση που επιδιώχθηκε με τον ψηφισθέντα νόμο κρίνεται ως αθέμιτη επέμβαση στο πεδίο δράσης της εκτελεστικής εξουσίας.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρατηρεί επίσης ότι ο καθορισμός του διοικητικού οργάνου που θα αντικαταστήσει τον Διευθυντή του Τμήματος Αναδασμού στα καθήκοντα του αποτελεί κατεξοχήν ενάσκηση διοίκησης, δεδομένου ότι αφενός ρυθμίζει τη διοικητική οργάνωση με τη ρύθμιση εντός τεχνικού, ειδικού και συγκεκριμένου ζητήματος, ενώ αφετέρου δεν εντοπίζεται να γίνεται από μέρους της Βουλής ρύθμιση οιουδήποτε κανόνα δικαίου ή να επιδιώκεται κάποια γενική αφηρημένη ρύθμιση.
 
Επισημαίνεται επιπλέον ότι η συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται ως νομοτεχνικά δυσλειτουργική, καθότι ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση ως προς τον τρόπο εφαρμογής της προτεινόμενης τροποποίησης έναντι άλλων διατάξεων του βασικού νόμου, καθώς σε διατάξεις της καθορίζονται καθήκοντα στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου που δεν συνάδουν με τον γενικό εποπτικό του ρόλο.
 
Περαιτέρω η ανάληψη καθηκόντων της καταργηθείσας θέσης του Διευθυντή του Τμήματος Αναδασμού από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνεται ανεδαφική και πρακτικά αδύνατη λόγω της φύσης των εργασιών των κατά τόπους επιτροπών ενοποιήσεως και αναδιανομής που είναι αδύνατο να εκτελεί συνδυαστικά.

Σύμφωνα επίσης με την επιστολή με τον νόμο που αναπέμφθηκε νοθεύτηκε το σχέδιο υπηρεσίας του Γενικού Διευθυντή και ενδέχεται να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα κατά την εξέταση ιεραρχικών προσφυγών.
 
Επίσης αναφέρεται ότι ο νόμος που αναπέμφθηκε όχι μόνο δεν θα επιταχύνει την ομαλή διοικητική μετάβαση της υπηρεσίας αναδασμού από το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά σε πρακτικό επίπεδο περιπλέκει αχρείαστα τη διαδικασία αυτή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πίσω στην αρχή της σελίδας